„Původně se s recyklací počítalo během října. Důvodem posunu termínu je fakt, že bude drcen velký podíl asfaltových směsí, pro jejichž zpracování jsou vhodné co nejnižší teploty," uvedla tisková mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová s tím, že firma město požádala o posunutí začátku akce do klimaticky vhodnějšího období, tedy až na přelom října a listopadu.

„V listopadovém období se dá navíc předpokládat vlhčí počasí, a tím pádem menší zatížení obyvatel lokality Čeřovka," řekla mluvčí s dodatkem, že cena recyklace je 411 tisíc korun. „Samotná recyklovaná suť se později použije jako podklad pro opravy komunikací. Tím se renovace, například plánovaná rekonstrukce ulic lokality Lidické náměstí – východ, zlevní," uvedl druhý místostarosta města Jan Jiřička.