"Z prostředků z minulých let jsme uvolnili okamžitou pomoc, rozhodli jsme se ale také otevřít účet, na který mohou lidé přispívat na pomoc panu Kabátovi," uvedl ředitel jičínské Charity David Rejlek.

Speciální sbírkový účet Oblastní charity Jičín:

Číslo účtu: 325 1288 399 / 0800

Variabilní symbol: 907

"Deset minut před požárem mluvil pan Kabát se svojí dcerou Michaelou, které je 14 let. Měli se sejít odpoledne ve městě. Za deset minut volala Míša svému tatínkovi znovu. Hysterie, pláč, bezmoc. Do místnosti se valil kouř, Míša nevěděla, co se děje a co má dělat. Pan Kabát jenom slyšel, že Míša nemůže skoro dýchat. Během deseti minut se jim obrátil život vzhůru nohama. Míša teď leží v kómatu v nemocnici, její babička bohužel zemřela. Přišli o všechno, požár zdevastoval celý byt," uvádí Rejlek k informacím o sbírce. Citlivé informace o požáru zveřejňují se souhlasem poškozené rodiny a s nadějí, že pomohou sehnat dost prostředků.

Pro případy náhlých neštěstí má Oblastní charita Jičín své zdroje. "Panu Kabátovi jsme dali ihned z prostředků Tříkrálové sbírky z minulých let 15 tisíc korun jako okamžitou pomoc na nejnutnější věci. A z našeho Charitního šatníku si vybere potřebné oblečení. V pravidlech naší speciální sbírky nemáme jasně dané podmínky. To proto, aby se nám podařilo obsáhnout celou škálu neštěstí, která mohou lidi postihnout," vysvětluje ředitel. Z vybraných peněz tak může rodina nakoupit oblečení, vybavení do bytu, který vyžaduje kompletní rekonstrukci, hradit léčebné výlohy nebo například nakoupit školní pomůcky pro dívku.