Oprava ulice Bolzanova naváže na nově vybudovanou komunikaci u nemocnice. Ladislav Komárek, předseda Komise pro rozvoj města, navrhl na radě města: „Místo odstavného pruhu v pravé části silnice směrem dolů ke koupališti hlasuji pro vytvoření cyklistického pruhu. Stejný naleznete i v ulici Tyršova. Hlavním důvodem je bezpečnost cyklistů.“ Komise tento návrh schválila.

Parkovací místa
V případě, že zaměstnanci vítězné společnosti vybudují cyklopruh, ubyde zde devatenáct parkovacích míst, a to především majitelům přilehlých nemovitostí a návštěvníkům koupaliště.

 Mimoto by nemohlo být vysázeno šest stromů a vytvořeno dvacet dva zelených ostrůvků. Rozhodnutí o tom, zda bude v pravé části ulice Bolzanova odstavný parkovací pruh nebo pruh pro cyklisty, je tedy na investorovi. Město Jičín nyní vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele projektu. Termín podání nabídek je do 19. března.

Názor občana
Na únorovém zasedání zastupitelstva vyjádřil jeden z občanů svůj názor na opravy komunikací v Jičíně: „Na chodnících se můžeme zabít, na silnicích si rozbíjíme auta, město má 70 km silnic a 80 km chodníků. Na rekonstrukci ulic, které jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2012, je suma 7 milionů, i když se jedná o celkovou délku 500 metrů. Pokud radnice bude opravovat 70 kilometrů tímto způsobem, pak za 140 let obnovíme ve městě veškeré silnice.“