Více zeleně a vodních prvků ve městech a obcích – takový je cíl grantového programu Zelené oázy, který společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Do jeho druhého ročníku se přihlásila stovka projektů z celé České republiky. Uspěla dvacítka z nich, které si mezi sebe rozdělí 1,4 milionu korun. Svého úspěšného zástupce má i Královéhradecký kraj. S projektem netradiční školní zahrady totiž uspěla škola v Jičíněvsi.

• Zelené oázy 2017 v číslech
o Počet přihlášených projektů: 98
o Celkem podpořených projektů: 20
o Celková rozdělovaná částka: 1,42 milionu korun


„Vznikne tak školní zahrada, která spojí místa pro hru, poznávání, výuku a zábavu. Budou ji využívat děti ze školky i školy," popisuje záměr projektu jeho iniciátor Lukáš Bílek. Vzniknou tu například vrbové domečky, chýše z větví, smyslové, špalkové a kamenné chodníčky, pro poznávání se zahrada doplní stromy.

„Každá vesnice, kde bydlí školáci, bude mít v zahradě svůj strom," vysvětluje Bílek a přidává, že v zahradě bude i motýlí loučka, bylinková zahrádka, suchá zídka pro ještěrky a také malé přírodní divadlo.

Podobných podpořených projektů je v tomto roce po celé republice celkem dvacet a spojuje je touha po lepších veřejných prostranstvích, která nabízejí i zeleň nebo vodní prvky.

„Loňský ročník nám dokázal, že lidem není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí. Do dvaceti podpořených projektů se zapojilo po celé republice přes dva tisíce lidí. Sázeli stromy, čistili vodní toky nebo třeba pomáhali se stavbou nových prvků. Doufáme, že i druhý ročník bude ve finále podobně úspěšný," vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner. Letos se kromě Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje objeví nové zelené oázy ve všech krajích republiky. Komise vybírala ze stovky přihlášených a hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin.

„Je pravidlem, že je vždy velmi obtížné obhajovat úspěch něčeho, s čím jste jako s novinkou přišli před rokem. Alespoň podobné pocity jsme měli při zahájení druhé ročníků našich Zelených oáz. O to větší radost cítíme z projektu dnes, kdy máme za sebou výběr grantových projektů pro letošní rok. Jejich kvalita byla opět vysoká a dovolím si i tvrdit, že možná i celkově v průměru převyšovala loňský ročník. Jsme také moc rádi, že letos uspěli žadatelé, kteří v loňském roce výběrem komise neprošli. To je určitě důležitý vzkaz všem, kteří uvažují o grantových žádostech do budoucna," uvedl Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty je podpora zeleně a vodních prvků ve městě klíčová pro adaptaci na změny klimatu. „V praxi jeho důsledky můžeme zažívat na vlastní kůži každý rok v podobě extrémů, jako bylo třeba předloňské letní období bez dešťů. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn," dodává Kundrata.

Většina podpořených organizací své aktivity směřuje na začátek léta a na podzim, kdy proběhne i přihlašování projektů do třetího ročníku Zelených oáz. Své projekty do něj opět budou moci hlásit neziskové organizace, obce, ale třeba i školy a další sdružení přibližně od srpna.


• Zelené oázy 2016 v číslech
o Počet podpořených projektů: 20
o Celková rozdělovaná částka: 1,4 milionu korun
o Celkem vysázených stromů: 132
o Celkem vysázených keřů: 566
o Celkem vysázených bylin: 3071
o Celkem zapojených osob: 2163


Nadace Partnerství se kultivací urbanizovaných prostranství zabývá dlouhodobě. Organizuje soutěž Cesty městy, soutěž Pro vodu a prostřednictvím grantových programů podporuje výsadbu stromů.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.
www.nadacepartnerstvi.cz

Grantový program Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti.
www.nadacepartnerstvi.cz/zelene-oazy

MOL Česká republika, s. r. o. vznikla 1. 1. 2016 sloučením společností PAP OIL a MOL Retail se společností Slovnaft Česká republika. Sloučením pod jednu společnost Skupina MOL výrazně zjednodušuje strukturu v České republice a tím i celkově zefektivňuje svoji podnikatelskou činnost v zemi. S 308 čerpacími stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu.

Skupina MOL je vedoucí mezinárodní, integrovaná ropná a plynárenská společnost se sídlem v Maďarsku, s více než 75letou tradicí a dlouhodobě stabilními výsledky. Působí ve více než 40 zemích světa a zaměstnává téměř 28 000 lidí. Provozuje čtyři rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku.
www.molcesko.cz