Ukázalo se, že pouze jedna pětina svezené složky skutečně patří do směsného odpadu. Zbylých osmdesát procent má být separováno v barevných kontejnerech nebo odvezeno přímo do sběrného dvora.

„Město si takto zbytečně zaplňuje kapacitu skládky,“ uvedla za organizaci Incien Lenka Richterová a upozornila, že tříděním odpadu lze předejít výraznému navýšení poplatku za jeho svoz v budoucnu.