Majitelem č.p.100 (Židovská škola) je společnost Matana s.r.o., která se v letošním roce rozhodla přikročit k jeho rekonstrukci. Ke zpracování projektu byla oslovena společnost PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC.,s.r.o. Mezi referenčními stavbami tohoto týmu architektů pod vedením Petra Franty jsou pražské stavby Palác Flóra a Anděl City, rekonstrukce pražského domu čp. 22 v Divadelní ulici, v Záhřebské ulici, a synagogy v Polné, projekty letiště Ruzyně, katolického kostela v Luhačovicích, ale i české čtvrti v čínské Šanghaji.


Na prvním kontrolním dnu, který proběhl v tomto měsíci, se s architekty sešli zástupce Federace židovských obcí (Jiří Daníček), statik (Jaroslav Felix), zástupce společnosti Matana s.r.o. (Jan Kindermann), referent Národního památkového ústavu v Josefově (Lenka Nyklová), za odd. Státní památkové péče MěÚ Jičín Jiří Balský a Tamara Baudišová, a další odborníci.

Problém

„Zatímco Česká komora architektů považuje za velký problém v dnešním stavebním průmyslu fakt, že autory mnoha českých staveb nejsou odborníci, obyvatelé Jičína mohou spokojeně spát. Architektura jejich města je v rukou odborníků,“ uvedla Lenka Nyklová.


Začátky židovského ghetta v Jičíně sahají až do dob valdštejnských, kdy židé Jakub Fajšl a Mojžíš, David a Jakob Epštejnovi ze Sobotky zde koupili v Řeznické ulici dva domy. Přes po léta trvající pletichy mezi jičínskou křesťanskou a židovskou obcí bylo v r.1738 v Jičíně ubytováno 14 židovských rodin. Vojtěch, hrabě ze Šternberka vykupoval pro židy v Jičíně některé domy od křesťanů v dnešní Židovské ulici.


V roce 1840 zachvátil celé ghetto obrovský požár, kterému podlehla kromě jiných objektů i synagoga. Empírový dům č.p.100 s nejkrásnějším vřetenovým schodištěm v Jičíně postavil Salomon Fried v r.1842 podle plánů stavitele Josefa Opolzera.


V roce 1872 koupila budovu náboženská obec izraelská a zřídila zde židovskou školu. Od roku 1938 vlastnila Opolzerův dům jičínská obec a ubytovala v něm pohotovostní četnický oddíl. (len)