Velkou výměnu nemovitostí připravuje město a okresní soud. V pondělí 10. prosince dlouhodobý záměr odsouhlasili i zastupitelé. Ve hře je budova soudu s přilehlými pozemky na autobusovém nádraží a objekt kasáren v zadním traktu, sloužící k uskladnění věcí zabavených při exekucích, na druhé straně vah pak první dům v kasárnách. Ten by se v budoucnu mohl stát důstojným sídlem okresního soudu.

O technickém stavu budovy okresního soudu, který byl postaven před třiceti lety, a potřebě najít perspektivnější řešení se hovoří už několik let. „Z hlediska bezpečnosti, přístupu i transportu účastníků soudních řízení není objekt soudu optimální pro výkon této agendy, v budově se navíc prolíná více funkcí, takže jsme o záležitosti již několikrát hovořili,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Peter Bareš.
Město také už několik let diskutuje o podobě autobusového nádraží, které nevyhovuje mj. nedostačujícím zázemím pro pasažéry.

Souhlas záměru

Ve hře je budova soudu s přilehlými pozemky na autobusovém nádraží a objekt kasáren v zadním traktu, sloužící k uskladnění věcí zabavených při exekucích, na druhé straně vah pak první dům v kasárnách. Ten by se v budoucnu mohl stát důstojným sídlem okresního soudu. O technickém stavu budovy okresního soudu, který byl postaven před třiceti lety, a potřebě najít perspektivnější řešení se hovoří už několik let.

„Z hlediska bezpečnosti, přístupu i transportu účastníků soudních řízení není objekt soudu optimální pro výkon této agendy, v budově se navíc prolíná více funkcí, takže jsme o záležitosti již několikrát hovořili,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Peter Bareš.