Radní mj. doporučují zakázat skladování materiálu a vystavování zboží na veřejném prostranství v území vymezeném jako památková rezervace, tedy na Valdštejnově náměstí a přilehlých ulicích. Těm, kdo by ustanovení porušili, hrozí přestupkové řízení. „Slibujeme si od toho čisté podloubí a centrum Jičína,“ říká místostarosta Ladislav Brykner. V poslední době totiž radnice čelila stížnostem občanů, kteří poukazovali na to, že historické jádro začíná být ostudou Jičína, protože ho zaplavily krabice a stojany s textilem. Poukazovali i na obtížnější průchodnost.

Vetešnictví?

„Střed města vypadá jak vetešnictví, a právě tam přichází nejvíce turistů,“ argumentuje místostarosta Ladislav Brykner. Rada města by ale mohla některým obchodníkům, kteří se na problémech nepodílejí a jejichž sortiment je žádoucí, udělit výjimku. „Z hlediska přijíždějících návštěvníků to bude vítaná změna, často jsme slyšeli názory, že náměstí je tímto způsobem znehodnocováno, kritizují špatnou průchodnost, ale i estetickou stránku,“ doplňuje starosta Martin Puš.
S návrhem radních nesouhlasí někteří podnikatelé. „Pro mě by to znamenalo likvidaci, výjimka na šest beden nic nevyřeší, průchod 1,5 metru je před mým obchodem zachován,“ říká prodejce ovoce a zeleniny Josef Lidický.