Jak jsme vás informvali, bude doprava v letním období v Jičíně komplikována rekonstrukcí Vrchlického ulice, kterou připravuje město a kraj. Náklady jsou odhadovány na 13 milionů korun, za které bude rekonstruována vozovka, chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Významná dopravní tepna bude uzavřena od pondělí od 6 hodin, kdy začne frézování, následně nastoupí jednotliví správci inženýrských sítí a teprve po obnově infrastruktury začne rekonstrukce ulice. S dokončením se počítá 31. října.

Objízdné trasy

Stanoveny budou objízdné trasy. Nákladní vozidla (kromě dopravní obsluhy) by se zde pohybovat neměla vůbec, jezdit mají po obchvatu.
Osobní automobily budou jezdit od okružní křižovatky u bývalého okresu Čechovou ulicí, kde odbočí do Tyršovy. Ta bude obousměrná, a po tuto dobu bude po pravé straně zrušeno podélné stání vozidel. Na křižovatce s Husovou ulicí se řidiči vydají podél základní školy a vyjedou na okružní křižovatce u Družby.
V opačném směru povede trasa sídlištěm a ulicí Svatopluka Čecha podél kotelny, výjezd bude na křižovatce s rekonstruovanou Vrchlického ulicí, kde bude umožněn jednosměrný průjezd.
„Tam bude provoz uzavřen až poté, kdy přijde na řadu prostor samotné křižovatky,“ říká tajemník městského úřadu Peter Bareš.