V loňském roce zde podalo žádost dvě stě třináct Vietnamců a letos sto dvacet dva. Pro srovnání od počátku letošního roku ohlásilo živnost nebo požádalo o koncesi pouhých 72 fyzických a 12 právnických osob české národnosti. Ne všichni žadatelé získají živnostenské oprávnění. Někteří nesplní podmínku doložit v půlroční lhůtě pobyt na území České republiky ani zápis do obchodního rejstříku ve stanovené lhůtě.

Oprávnění nedostane každý

Živnostenské oprávnění obdrží pouze část žadatelů, ale i z toho je patrné, že počet vietnamských žadatelů na území okresu rok co rok vzrůstá. V převážné většině ohlašují volné živnosti bez odborné způsobilosti, nejčastěji se jedná o prodej zboží. Snad i proto vítají na živnostenském úřadě každého řemeslníka, neboť jejich počet v posledních letech neustále klesá. „Dávám přednost českým výrobkům před asijskými, mrzí mě, že tradiční textilní průmysl zaniká,“ sdělila Lucie Velešovská.