Řešily se některé problémy, které dvanáctipodlažní objekt se šedesáti bytovými jednotkami má. V domě proběhla celková výměna již se rozpadajících oken za plastová, což výrazně přispělo k zateplení všech bytů a celého domu.

V současné době zde majitel nechal obnovit dlažby na chodbách v místech kolem výtahů, je připraveno vymalování tohoto prostoru a osazení novým osvětlením na automatická čidla. Dále se připravuje výměna poštovních schránek v domě.

Hlavními problémy je kouření na společných chodbách, stále trvající pohyb cizích osob po domě, popisování a poškozování výmalby, pohazování nedopalků cigaret a neodklízení exkrementů po zde chovaných psech. To se zejména týká močení psů ve výtahu a neochota jejich majitelů toto znečištění, pokud k němu dojde, po svých miláčcích uklidit.

Parkování

Množí se parkování na přístupovém chodníku přímo u domu, což bude neprodleně řešeno pomocí městské policie včetně kontroly celého domu, aby se zde zamezilo výskytu cizích osob, případně ničení jeho vybavení. Dojde ke kontrole parapetních plechů a případné opravě nebo obnovení nátěrů.

Rovněž je připravována rekonstrukce nákladního výtahu na příští rok a oprava balkonů, která by měla předcházet zateplení fasád. O jejím datu nebylo zatím nijak rozhodnuto, ovšem jedná se o výhledovou záležitost, k jejíž realizaci dojde zřejmě až po roce 2010.

Na dotaz, zda budou zdraženy nájmy, uvedl ředitel Pavel Bílek, že tato věc je v kompetenci městského úřadu, ale že je nutno se zvýšením nájmů v následujících létech počítat.

Uvažuje se také o výhledovém přebudování související kotelny, která je momentálně z části pronajímána soukromým podnikatelům. Řešeno bude i prostranství trávníků a dosluhujícího zbytku bývalé fontány, která byla uvedena do provozu společně s věžákem v roce 1973. Jiří Valter