Centrální náměstí historického středu Jičína, Valdštejnovo, by mohlo v budoucnosti trochu změnit tvář. Jičínští mají v paměti megalomanské nápady jednoho z bývalých radních, který chtěl plochu srovnat do horizontály, zlikvidovat stávající zadláždění a pod. Současné vedení města chce také provést zásahy do přirozeného centra města, ale ty jsou odlišné od návrhů minulosti.

„Náměstí by mělo být na první pohled příjemné. Domy by měly mít nové fasády, obchody na úrovni centra, nové osvětlení podloubí, a třeba se dočkáme i letní kavárničky někde v prostoru mezi kašnou a tzv. Matičkou,“ uvedl starosta ing. Martin Puš. Nakročeno k této vizi je nadvakrát. V programu regenerace městských památkových rezervací jsou čtyři domy, které za 1 850 000 korun buď vylepší svůj obraz, nebo doznají dílčích pozitivních změn.

Odešla i žádost do Norských fondů o peníze, které by byly použity na předláždění náměstí. Radnice byla v prvním kole úspěšná a snad se blíže nespecifikovanou částku podaří získat. „Dnešní pohled památkářů na takovéto akce se drží tzv. syntetické doktríny. Na tomto prostoru se podepsalo několik epoch a není možné jednu preferovat na úkor druhé,“ uvedl památkář ing. Jiří Balský.

Zvykové prostředí

Odborníci přihlížejí i k tomu, čemu se říká zvykové prostředí, takže občané nemusí mít obavy z drastických změn. Naopak, všechny čtverce a diagonály zůstanou. Problém je se zádlažbou čtverců, která je z čediče. Ten se v současné době netěží a byl by při předláždění potřebný. Proto dojde ke kompromisu a na straně západní. východní a severní bude použit jiný materiál, kterým bude žula.

„Nikdo nemusí mít obavy, že by se objevila zámková dlažba nebo něco podobného. Trváme na tom, aby se v historickém centru používaly přírodní materiály,“ ubezpečil Jiří Balský.

Vzhledově by měl s touto drobnou změnou povrch náměstí vypadat stejně, včetně spojnice mezi Palackého ulicí a směrem ke kostelu sv. Jakuba. Ozvaly se hlasy, že kašna zasahuje do jízdního pruhu, což je nesmysl. Stačí si náměstí projít. Kdy k realizaci dojde, těžko odhadnout, vše je odvislé od financí.

Sympatické je, že radnice se snaží prostor řešit komplexně a našla společnou řeč s dalšími, kteří jsou na problematice zainteresováni.