Podle informací P. Pavla Kality vyrazilo do ulic v pátek a o víkendu třináct skupinek, které shromažďovaly peníze do plastových pokladniček a prokazovaly se pověřením Charity. Nikde neměly problémy. V Sobotce akce pokračuje ještě celý týden až do neděle. Teprve potom se zjistí štědrost dárců. I letos 65% výtěžku pomůže potřebným na jičínském okrese – konkrétně nízkoprahovému klubu Exit v Jičíně.


V okresním městě oblastní charita vypravila dvanáct skupin koledníků. S dětmi šla vždy dospělá osoba. „Koledníci ve Valdické bráně v Jičíně přišli s inovací a vzali si s sebou kytaru. Měli úspěch,“ uvedl představitel oblastní charity David Rejlek. Zatím co sedm skupin působilo ve městě, další zajely do okolních obcí. „Koledníky byli katoličtí skauti, kteří se akce zúčastňují pravidelně,“ uvedl včera při přepočítávání výtěžku sbírky na Městském úřadě v Jičíně David Rejlek.

V roce 2007 obdržela oblastní charita ke svému využití jednadvacet tisíc korun (t.j.) 65% z celkové částky). Včera se celková suma darovaných peněz vyšplhala na 30 912 korun.