Vlnu rozčarování vyvolala na radnici studie využitelnosti Valdštejnských památek, kterou vypracoval architekt Petr Uličný. Město očekávalo, že nastíní způsob propagace, kulturní projekty, spolupráci Valdštejnských měst, a to i v zahraničí, zviditelnění Valdštejnských dnů, otevření expozice o vévodovi, další postup ve výstavbě, a Jičín se tak výrazněji přihlásí k odkazu Albrechta z Valdštejna a přiláká další turisty.


Nyní leží na úřadě materiál Valdštejn – otec Jičína, za který radnice nechce zaplatit požadovaných sto tisíc korun. „Ukázalo se, že nenacházíme společnou řeč, studie zohledňuje pouze architektonický segment, některé návrhy jsou utopistické a nepoužitelné jako dostavění katedrály a vystěhování kartouz. Jsou použity domněnky a neověřené údaje, takto se dnes s památkami nepracuje,“ říká místostarosta Richard Koníř s tím, že výrazné námitky sdělil i památkový ústav.

Nesouhlasí s výtkami

 Architekt Petr Uličný s výtkami radnice nesouhlasí, smlouvu podle jeho vyjádření dodržel, návrhy konzultoval se s pracovní skupinou, která se tématem Valdštejna v Jičíně zabývá.


Odevzdal objednaný materiál, jehož zadání znělo vytvořit studii na obnovu a rozvoj památek a krajinných kompozic Albrechta z Valdštejna v Jičíně a jeho okolí, navrhnout úpravy a náplň jednotlivých objektů i kompozic tak, aby byla zaručena jejich kontinuita a historická hodnota. Pracoval na něm tři měsíce.

Náklady

Architekt vyčíslil náklady na uskutečnění studie „Nového“ Jičína na 1,6 miliardy korun, navrhuje například rekonstrukci zámku za 325 milionů korun, dostavbu čtyř věží kostela sv. Jakuba za 20 milionů korun, orloj na Valdické bráně, obelisk na Žižkově náměstí, obnovu areálu gymnázia a semináře za 500 milionů, roubenku na Lidickém náměstí, cestu mezi Jičínem a Velišem, obnovu areálu libosadu, celého vnitřního kláštera ve Valdicích včetně kostela sv. Josefa.

Zámek by měl sloužit k prezentaci Valdštejnovy doby a kulturním programům, kolej se stane centrem vzdělání, libosad bude plnit rekreační funkci, valdický klášter jako duchovní úběžník Valdštejnova světa by mohla využít teologická fakulta, podmínkou by však bylo, aby areál opustila věznice. Vzniknout by zde měly kartuziánské domy, podoba by se vrátila do konce 18. století.


Radnice chce nyní od smlouvy odstoupit, zaplatit jen část peněz a materiál využít jako podklad pro vznik další studie.