Co se s nimi děje dál, na to jsme se zeptali pracovníků Technických služeb v Jičíně a Nové Pace. „Jednou za týden vypravíme traktor, který stromky sveze na třídicí linku do Loučení. Část si zaměstnanci nechávají jako otop. Jediný problém je v tom, že stromky musíme sbírat i v okolí domů. Lidé je zkrátka vyhodí z okna, a tím pro ně úklid končí,“ říká ředitel TS v Nové Pace Vojtěch Vazda.


Jičínské Technické služby s vánočními stromečky problém nemají. Lidé je ukládají ke kontejnerům, odkud je odváží vanová avie nebo k tomu určený pracovník s kárkou. „Svezené štěpkujeme a předáváme dál ke zpracování,“ uvedl ředitel TS ing. Čeněk Strašík.