Je zajímavé, že objekt v průběhu desetiletí měnil názvy (Jednotný klub pracujících, Sjednocený klub pracujících, Kulturní dům atd.), ale většina střední a starší generace užívá pojmenování sokolovna. Ostatně dům sokolům také patří. A ti, vědomi si stáří objektu a nutných investic, vyvolali schůzku odborníků, na které obdrželi informace jak postupovat, aby mohli získat finanční prostředky na obnovu Masarykova divadla. To bylo na svou dobu moderně zařízeným stánkem kultury s otočným jevištěm a solidní technikou (přestavba se uskutečnila v roce 1926). Doktorka Tamara Baudišová z oddělení státní památkové péče v Jičíně uvedla, že se všichni účastníci snažili vypracovat seznam podkladů nutných k získání peněz na opravu budovy. Kromě ní s radami přispěli městský architekt Radek Jiránek, euromanažer MěÚ Jičín Martin Mitlöhner a z Národního památkového ústavu Pardubice Lenka Nyklová .

Nutný průzkum

„Dohodli jsme se, že bude třeba zajistit průzkum historických barevných omítek, technologický průzkum stavu krovů a rozsah případného napadení, stav střešního pláště, podlahy balkónu, dešťových svodů, vlhkosti nosných konstrukcí a stavu vytápění,“ uvedla Lenka Nyklová. Rovněž je třeba zajistit energetický audit stavby a teprve na základě provedených průzkumů bude vypracován rozpočet stavebních prací.
Při zběžném průzkumu fasády zjistila Lenka Nyklová, že andílek nad vchodem drží ratolest s jakýmsi prapodivným novotvarem. Ten byl vbrzku identifikován jako omítnuté vlaštovčí hnízdo.

Pamětník

Bývalý dlouholetý ředitel kulturního domu Jiří Zlatník vzpomíná, jak k události došlo: “Vždy, když se konala okresní konference KSČ, tak muselo být vše v naprostém pořádku, uklizeno, očištěno. Příslušníci SNB (policie) ověřovali, zda není někde nějaký terorista nebo bomba a vchody zapečetili. V roce 1988 byla dva dny před zahájením konference opravena střecha a komunisté přikázali majiteli, kterým byl bývalý podnik Agrostroj, zajistit omítnutí budovy. To se muselo stihnout během jednoho dne.“
Narychlo bylo vše přestříkáno, bez ohledu na okénka, rámy, zdobné prvky a i vlaštovčí hnízdo. Takže je to již devatenáct let, co místní Masarykovo divadlo má omítnutého andělíčka s vlaštovčím hnízdem.