Budovu má v pronájmu město Jičín a platí za ni 150 tisíc korun ročně. TJ Sokol dostává ještě 386 tisíc korun na technické zhodnocení.

Dnešní Masarykovo divadlo prošlo mnohými změnami názvů. O rozsahu údržby v minulosti vypovídá mimo jiné způsob opravy v roce 1988, kdy byla jednoduše celá fasáda přestříkána cementovou omítkou bez odstranění vlaštovčího hnízda nad hlavním vstupem do budovy, takže je tam dodnes. Členové tělovýchovné jednoty vytrvale hledají cestu k finančním prostředkům na odbornou obnovu Masarykova divadla v centru města. Práce závisející na finančních podporách ovšem nejdou tak rychle, jak by si mnozí přáli. Po zrestaurování nápisu nad vchodem je plánována výměna oken a oprava fasády, nevyhnutelná bude výměna střešního pláště.

Tělocvičná jednota Sokol Jičín přitom s úspěchem udržuje tradice mnohdy málem zapomenuté. Počátkem března letošního roku například uspořádala pro sokoly a širokou veřejnost již pošesté Sokolské šibřinky, kterých se zúčastnilo kolem 300 lidí. Mezi přítomnými byli přivítáni sokolové ze župy Ještědské z Liberce, župy Orlické z Hradce Králové, členové okolních jednot z Valdic, Nové Paky, Libáně, Vysokého Veselí a další.

Během společenského programu zatančilo 24 krojovaných sokolů Českou besedu, kterou nacvičila Jana Zacharová. To je jen slabý výčet aktivit, který bohužel neřeší otázku, kde sehnat peníze na nutnou rekonstrukci staleté budovy. Lenka Nyklová