Někteří lidé odpad vzorně třídí a zbavují se ho na místech k tomu určených, jiní nepotřebné věci jednoduše vyhodí, kde se jim zlíbí.

„Černé skládky se objevují hlavně na pomezích obcí, a to především v místech, kde nejsou žádná obydlí. Tyto lokality se velmi špatně monitorují. Dalším rizikovým místem jsou pak příkopy u silnic,“ sdělil ing. Vladimír Skřivánek, pracovník oddělení ochrany prostředí a ekologie krajiny z odboru životního prostředí MěÚ Jičín.

Nebezpečný odpad do přírody nepatří

Následné odklízení takto vzniklých skládek je v kompetenci každé obce, která má vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem. V Jičíně se o monitorování a odstranění černých skládek starají místní Technické služby. Ty mají na starosti skládky, které jsou pod správou obce Jičín.

V případě, že se jedná o nebezpečný odpad (tím mohou být staré ledničky, televizory, autobaterie a další), je zajištěno jeho bezpečné zlikvidování.


Náklady spojené s úklidem hradí vlastník pozemku

Náklady spojené s uklízením hradí vlastník pozemku. V případě, že se jedná o pozemek patřící městu nebo jiné místo, kde je problém určit vlastníka, je zlikvidování černé skládky hrazeno z rozpočtu, kde jsou na to vyhrazeny potřebné finance.

Jaká je situace na Jičínsku, uvedla RNDr. Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a ekologie krajiny: „Na Jičínsku žádné masivní černé skládky nejsou. Když na nějaké rizikové místo přijdeme, snažíme se ho uklidit hned v počátcích. Musím říct, že lidé tam už většinou znovu odpadky nevyhazují. Bohužel proti černým skládkám bojovat nejde. Vše záleží na mentalitě lidí, kteří se takto zbavují nepotřebných věcí. Je na nich, aby si uvědomili, co se dělat smí a co ne. Určitou roli zde určitě hraje i vztah člověka k přírodě.“

Městská policie

Se „zakladateli“ černých skládek má co do činění i Karel Juryca, velitel Městské policie v Jičíně, který situaci vidí takto: „Lidé dělají nepořádek většinou u popelnic. Často se tímto způsobem zbavují nepotřebného materiálu, když předělávají bytová jádra a podobně. Mohou zavolat Technickým službám a domluvit si s nimi odvoz. Za to by ale museli platit, proto raději zvolí toto řešení a odpadu se jednoduše zbaví po svém.

Hlášení dostáváme i od občanů. Viníka se snažíme přinutit, aby nepořádek uklidil na vlastní náklady.V případě, že by odmítl a nepostaral se o odklizení odpadu, můžeme to pak dále řešit.
Jsme oprávněni dávat blokové pokuty do výše jednoho tisíce korun.To ale většinou již není potřeba.“
Eva Pudlowská