Ve středu 14. května skautské středisko Brána slavnostně otevřelo svůj srub v bývalé skautské rezervaci na Čeřovce.

Stavba za více jak pět milionů byla pořízena z prostředků města Jičína, různých grantů, peněz sponzorů a stovek hodin práce skautů. Ostatně tento fakt připomněl ve svém neformálním zahajovacím projevu skautský náčelník Michal Císař.

Mezi početnou skupinou hostů byli zástupci ministerstva školství a tělovýchovy, krajského hejtmana, který významně přispěl ke zdaru díla, zastupoval jeho náměstek Petr Kuřík. Skupinu mladých početně převyšovali pamětníci, mezi nimiž byl osmdesátník Stanislav Hylmar, který velmi dobře pamatuje všechny peripetie jičínské organizace a paradoxy ztrát a získávání kluboven.

Vlastní horší jak cizí

Jak připomněl pamětník, bývalý starosta ing. Ivan Matějka, zatím co po zániku hitlerovského totalitního režimu skauti dostali klubovny i s vnitřním vybavením bez poskvrnky zpět, po krátké době jim vlastní totalitní režim, tentokrát komunistický, nejen činnost zakázal, ale klubovny i zničil.

Ani po roce 1989, po obnovení činnosti neměli skauti na růžích ustláno. Důstojné působiště v tzv. Šikolově vile nahradilo neúnosné přežívání ve třech místnůstkách objektu v Revoluční ulici. Tahanice o nový srub nakonec vyústily v happyend.

Sto patnáct skautů a skautek střediska Brána má vystaráno a hlavně střechu nad hlavou. „Zhruba jde o osmdesát dětí a zbytek dospěláků,“ upřesnil počty uživatelů srubu Michal Císař.

To však není tak plně pravda, protože srub bude přístupný i skautům odjinud, kteří projeví zájem o jeho návštěvu či přespání.

Před skauty jsou teď hlavně letní tábory. Radost udělali všem ti nejmladší. Tři hlídky pojedou soutěžit do krajského kola v Hradci Králové.

Vhodné umístění srubu na okraji lesoparku Čeřovka ho přímo předurčuje k využívání jako základny pro různé soutěže. Včera to bylo klání zdravotních hlídek, ale hlásí se již školy a další organizace. Skauti na provoz získávají dotace poskytované ministerstvem školství přes krajský skautský článek. Kdo bude chtít, může využít možnosti zde i přespat. Cizí uživatelé zaplatí 50 korun za noc a osobu.

„Mám obrovskou radost z toho, co se tady podařilo, a mám ji o to větší, že jsme jako kraj, byť drobně, ale přece jen pomohli,“ uvedl hejtmanův náměstek Petr Kuřík.