Rok 1999

Dne 20. února 1999 v Hradci Králové prováděli plavecký výcvik Michal Císař sen. i jun., Ondřej Dubský, Tomáš Klacek, Tomáš Tajč a Jan Vondra. Pohybový kurs KRNAPu v Dolním Dvoře ve dnech 23. až 25. dubna absolvovali Petr a Michal Císař, Jaroslav Kraus, Tomáš Tajč, Ondřej Dufek, Vít Šimral, Radek Vinkler, Martin a Jan Štraus, Leoš Drbohlav, Marek Langr, Jan Vondra, Josef Úlehla, Petra Jiránková, Tereza Vondrová, Věra Štěchová, Táňa Veselá, Šárka Dubská, Vendula Votýpková, Kateřina Viplerová, Lucie Bienová, Iva Dvořáková, Lenka Jiránková, Michal Císař sen. V Sovích dolech v Hořicích dne 9. května proběhl orientační běh za účasti Petra a Michala sen. i jun. Císaře, Jaroslava Krause, Tomáše Tajče, Ondřeje Dufka, Víta Šimrala, Radka Vinklera, Jana Štrause, Leoše Drbohlava, Petry a Lenky Jiránkové, Terezy Vondrové, Věry Štěchové, Táni Veselé, Šárky Dubské, Venduly Votýpkové, Kateřiny Viplerové.


Na podporu činnosti jsme dostali 15 000 Kč od města. Okresního kola Svojsíkova závodu v Hořicích ve dnech 14. a 15. května pod vedením Joži Stránského, Michala Císaře, Lenky Jiránkové se zapojilo 22 členů. Hlídky Severky a Jeleni obsadili prvá místa. Postoupili do oblastního kola SZ které proběhlo 11. až 13. června v Ostružně. Zde spolu s oběma hlídkami naši členové prováděli pořadatelskou službu. Hlídka dívek Severky se umístila na 1. místě, hlídka junáků Medvědi, byli druzí.


V ústředním kole 3. až 5. září v Říčanech u Prahy bojovali za doprovodu Lenky Jiránkové a Ivy Dvořákové Šárka Dubská, Petra Jiránková, Věra Štěchová, Táňa Veselá, Kateřina Viplerová, Tereza Vondrová, Vendula Votýpková, Michal a Petr Císař, Ondřej Dufek, Vít Šimral, Tomáš Tajč, Radek Vinkler. Tábory proběhly od 1. do 15. července v Heřmanově Městci za účasti 19 dětí, v Mrkvojedech od 30. července do 7.srpna křesťané v počtu 23 dětí, v Netolicích ve dnech 7. až 21.srpna vlčata a světlušky v počtu 41 dětí, puťáku v Boskovicích se účastnili 4 dospělí a 8 dětí z křesťanských oddílů.
Do Nové Paky 2. října na Memoriál rovera Kóti vyrazilo 38 členů a výlet 9. října do Žďáru nad Sázavou absolvovalo 8 členů.


Čekatelský lesní kurs proběhl v termínech 5. a 6. června a 26 června až 1. července se zkouškami 2. července. Kurs absolvovali Lucie Bienová, Petra Jiránková, Petr Chlada a Bohumil Novotný. Kurs vedl Michal Císař – Miki, Jarmila Veselá – Hvězdička, Mirek Veselý – Tichošlápek a Jiří Petráček z Hradce Králové.

Rok 2000

Dne 7. ledna 2000 do oddílu Oldskautů se přihlásili a registrovali ing. Jiří Všetečka, Mgr. Josef Kužel, ing. Miloslav Šebík, Karel Hlaváč, František Srb aby tak posílil kmen OS. Vlčata 5. a 6. února uskutečnila plavecký výcvik v bazénu a výlet po okolí Jičína.


Školský úřad předal objekt Šikolovy vily Městskému úřadu bezúplatným převodem k 1. dubnu. Podle smlouvy na nájmu ŠV jsme do 31. března školskému úřadu zaplatili 21 047 Kč. Soustředění hlídek světlušek a vlčat s výletem do Heřmanova Městce 5. až 7. května se účastnilo 24/2 členů. Poznávacího zájezdu 6. až 8. května do Studenova-Rokytnice nad Jizerou jelo 25/1 junáků a skautek. Okresní kolo závodů vlčat a světlušek bylo 13. května v Miletíně za účasti 44 dětí.


Dne 14. května uskutečnilo 13 členů sjezd Jizery v úseku Malá Skála-Dolánky. Patnáct skautek, roverů a rangers uskutečnilo 9. až 11.června výlet do Ústí nad Orlicí. Krajského kola SZ vlčat a světlušek se účastnila hlídka vlčat ve složení Ondřej Dubský, Jaroslav Gottvald, Patrik Hubáček, Roman Němec, Jakub Nyč, Jakub Seidl za doprovodu Jožina a Mikiho.

Závod

Závod proběhl 10. června v Rychnově nad Kněžnou-Studánka. Plavecký výcvik 26. a 27. června spojený s potápěním s přístrojem se účastnilo 33 členů. Od města jsme dostali na podporu činnosti 13 000 Kč. Za opravu střechy a okapů na Šikolově vile jsme zaplatili částku 57 250 Kč.
Tábora v Netolicích od 1. až 15. července se pod vedením Mirka Veselého, Radomíra Novotného a Lenky Jiránkové účastnilo 46 dětí. Na táboře Ryka v Markvarticích bylo 30 křesťanů pod vedením Anči Kovářové, Martina Paška a Jirky Rejlka. Světlušky a vlčata v počtu 35 tábořili na Farské louce u Luhu od Smrkem od 15. až 28.července za vedení Járy Veselé, Jožina Stránského a Mikiho Císaře.


Dne 7. července nám ústředí Junáka příkazní smlouvou přislíbilo 182 000 Kč na výměnu trámů, sloupků krovu, opravy zdi, svody, opravu střechy na Šikolovu vilu na Čeřovce. V regionálním tisku místostarosta Matucha říká, že od ledna bude platit nová nájemní smlouva, podle které bude celá ŠV sloužit junákům, dodává Bareš. V případě dotace Junáků budou peníze použity na zajištění nutných stavebních úprav tak, aby tam mládež mohla bez dalších obav 10 – 15 let být, prohlásil místostarosta Šebík. Pro město je výhodné s Junákem uzavřít smlouvu, vzhledem k ochotě skautů investovat vlastní finanční prostředky. Jsme rádi, že se našel někdo, kdo po městu nechce opět jenom peníze. Již na první rok může Junák přispět 181 tisíci a pokud vím na další rok by uvolněná částka mohla být daleko vyšší.


V rámci akce „Jičín město pohádky“ jsme se podíleli na programu, účastnili jsme se v Nové Pace memoriálu rovera J.Kotyka a 13. až 15. října se 10 křesťanů účastnilo celorepublikového setkání srdíčkářů v Zubří u Žďáru nad Sázavou.


Roveři Vladimír Gotvald, Petr Chlada, Bohumil a Svatopluk Novotný se zapojili do závodu K.H. Máchy v Litoměřicích.
Poslední akcí tohoto roku bylo vánoční setkání s nadílkou v Nové Pace dne 9. prosince za účasti 27 členů.