VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nahlédnutí do historie jičínských skautů

JIČÍN - Letos si připomínáme 95. výročí založení prvého junáckého oddílu. Sedmou část výpisků z kronik připravil Jaroslav Drozen.

25.10.2007
SDÍLEJ:

Jaroslav Drozen, jeden ze zakládajících členů jičínského Skautu.Foto: DENÍK/Archiv

 

Rok 1947

Na podzim uspořádal 1. odd. pro celé středisko závody na cestovních kolech na trase Jičín – Klepanda – Jičín. Závod se těšil velké oblibě i u ostatních oddílů. Velmi oblíbené byly i nadílky na sv. Mikuláše spojené s programem, které se převážně pořádaly v sále hotelu Slávie.

Zlomový rok 1948

V roce 1948 téměř nikdo ze členů oddílů střediska netušil, co pro budoucnost skautského hnutí přinesou únorové události. První odd. spolu s některými členy 2. odd. měl před sebou velký úkol – přípravu tábora až v západních Čechách, na Berounce blízko obce Bujesily. Poprvé tak daleko, poprvé cesta vlakem v nákladním voze spolu se vším potřebným pro táboření. Tábor opět vedl A. Blažek a spolu s ním Gandi Bucek – Hádží a Pavlíček – Roland. Bohužel byl to poslední tábor 1. oddílu. První odd. dívčí tábořil na Lahrových boudách v Krkonoších. Vlčata tábořila hodně daleko, našlo se pro ně místo v údolí Berounky u obce Újezd nad Zbečnem. Z tohoto tábora uskutečnila návštěvu zámku v Lánech s položením kytice květů u hrobu prezidenta T. G. Masaryka, jeho manželky a syna Jana, jehož tragická smrt předznamenala rok 1948 a celé další období.


Bratr Roman Valenta vzpomíná, že byl jmenován okresním velitelem místních oddílů Junáka. Vedle toho existovaly již pionýrské oddíly Junáka při školách. Než se stačil rozkoukat, bylo po junácích.


V tomto roce se středisko zúčastnilo oblastního srazu v mladé Boleslavi. Do Železnice do mlýna se odstěhoval A. Blažek a 1. odd. převzal br. Hájný – Pida, 2.odd. bří. Škaloud a Hanyš.

Rok 1949

V roce 1949 má poslední tábor pouze 2. dívčí odd. s Věrou Paškovou a vlčata na Jizeře u Benešova u Semil. Tento tábor, kdo by se nadál že poslední v krátké poválečné historii, vedl opět br. Akela – Matějka, br. Šibal – Vokrouhlický, dr. Bureš, zdravotníkem byl br. Grizzly – Tišer, spolu s vlčaty vzpomínají br. Tapin – Joža Stránský a br. Miky – J. Henke. Nikdo z účastníků tábora při zpěvu skautské večerky při posledním táborovém ohni nevěřil, že přijde s krátkým přerušením dlouhých 40 roků, ve kterých bude skautská myšlenka hrubě pošlapána, že teprve za 40 roků nová a svobodná generace vlčat bude připravovat svoje letní tábory a na schůzkách si připomene odkaz svých předchůdců z poválečného období.


Nadále se jinak schází již jen skupina věrných převážně z 1. a 2. odd. Schůzky měli v Železnici. Tato skupina pořádá v té době mnoho výprav, dále malý putovní tábor do západních Čech, do údolí Střely a malé tábory u Máchova jezera ve Starých Splavech. Br. Blažek se na podzim přestěhoval do Trutnova. Za zaměstnáním rovněž do Trutnova odešel i br. Pida, někteří členové těchto oddílů dojížděli i za nimi a společně prožívali ještě mnohé krásné chvíle ve skautském duchu. později se do Trutnova přestěhovala i ses. Hejduková – Škeble, a tak tam usedlí Jičíňáci společně pokračovali ve skautské činnosti, což vedlo v padesátých letech k jejich zatčení, vyslýchání a později i věznění. Skauting je všude představován jako úhlavní nepřítel pokrokové mládeže našeho státu.

Konfiskace majetku

Jičínskému středisku byl zkonfiskován následující majetek, který od roku 1952 převzal Pionýr a ČSM – Československý svaz mládeže. Jednalo se o 400 stanů, podsady pod stany i plátna. Ve skautské rezervaci jednu zděnou klubovnu z roku 1937, dvě klubovny dřevěné t.j. jednu u Milohlídky a 1 na nynějším fotbalovém hřišti – chatu na Láhrovkách s přilehlými pozemky v Krkonoších, o velkou část tábornického a sportovního materiálu. Tento materiál byl skladován v bývalé synagoze a v bývalém studentském domově. Při celé akci byl přítomen a akci řídil soudruh Lemberk z OV KSČ. Máme zápis ze zasedání OV ČSM z 25. listopadu 1952, které se zabývalo otázkou chaty na Láhrovkách, objekt čp. 81 ve Strážném.

Tento objekt přešel likvidováním Junáka do majetku ČSM. OV ČSM sděluje ÚV ČSM o svém rozhodnutí předat chatu k používání SPD, STS a Jednotě. OV ČSM neměli v té době ani peníze, ani lidi, aby mohl tuto chatu a 5 ha luk obhospodařovat, takže ji dle zprávy ze služební cesty soudruha Rysplera z ÚV ČSM ze dne 26. června 1953 nechal zpustnout. Dále jsme v Prachovských skalách přišli o Skautskou vyhlídku, kterou přejmenovali na Pionýrskou. Skautský hrad se stal Krkavčími skalami a Skautskou stezku nechali zanedbat a zpustošit tak, že se stala dále neschůdnou.
Takže se zase většina skautů vrátila ke své osvědčené náhradní činnosti, a sice k divadlu.

Divadlo

Divadlo jsme dělali celou dlouhou řadu let. Režírovali ses. Šimková, br. Jaro Fric, MUDr. Moran a další. Hráli Moranová Evička i Blanka, Plívová Věra, Kabeláč, Blafka, Vondráček, Procházka, Lukáš V., Vokrouhlický Gaudi i Šibal, Škaloud Jiří, Bureš Eda i Jiří, Valenta Roman, Matějka František i Ivan a další. Nastala doba stalinismu, kdy Junák byl zakázán 1949 – 1968.

Šedesátá léta

V šedesátých letech se objevovaly tendence o rehabilitaci Junáka. 3. ledna 1968 při kremaci bývalého velitele a spoluzakladatele Junáka profesora Slávy Řeháka – rodáka z Jičína – se shromáždilo mnoho bývalých činovníků připravených nastoupit k obnovení Junáka. Bratr Sláva Řehák s manželkou Růženou a synem Jiřím jsou pochováni na hřbitově v Jičíně v rodinné hrobce. Mají na náhrobním kameni vytesanou skautskou lilii.
Přežili jsme bolševický únorový puč roku 1948.


Estébácké likvidační tábory nucených prací 50tých a 60tých let. Po Pražském jaru jsme zahájili činnost. V Jičíně velmi aktivně začal organizovat činnost střediska a okrsku velitel a okresní zpravodaj Jaro Fric – Akela.


Poprvé svolal bývalé činovníky a příznivce Junáka na 27.února 1968 do klubovny loutkové scény „Srdíčko“. Sešla se stará skautská parta jičínská. Bylo dohodnuto, že svoláme do Jičína oblastní schůzi celé Riegrovy oblasti, protože posledním oblastním velitelem byl MUDr. Josef Moran – Ráma. Napoprvé se sešli: Jaro Fric – Akela, Jiří Škaloud, Jan Malý, Ladislav Vondráček – Ovar, Václav Hošek – Bobr, Václav Rybařík – Rolf, dr. Bureš, Jan Pašek, Mir. Jirouš – Rosomák, Standa Hylmar – Pirát, Josef Bučina, Marie Bučinová, Jiřina Filsaková, Iva Špínová, Langhaus, František Palas, Kůta, Kozelka, MUDr. Jiří Filsak, Jar. Drozen – Šotek, Zdeněk Pokorný – Baryk, Roman Valenta – Bucek, Majka Patrná, Frant. Matějka.

Obnovení činnosti

Postupně si činovníci rozebrali oddíly a dnem 25. dubna 1968 začali provádět nábor dětí. Oddíly byly přiděleny: 1. odd. chlapecký Zdeněk Pokorný – Baryk, 2. odd. Kaplan, 3. odd. Roman Valenta – Bucek, 4. odd. Langhanz, 5. odd. Václav Hošek – Bobr a Mirek Jirouš – Rosomák, vlčata Jaro Fric, světlušky Marie Bučinová, skautky 1. odd. Iva Špínová, 2. odd. Majka Patrná. Ve středisku pracovali bři. Škaloud, Malý, Procházka, Matějka, Drozen, Hylmar, Bučina, Klacek, Vondráček, Bauchner, Pašek, Palas, dr. Bureš, dr. Filsak, ing. Joža a Vl. Stránských, ses. Filsaková, Bauchmanová a jiní.Vedoucím střediska byl volen Standa Hylmar, oldskauti a činovníci se pravidelně scházeli v Srdíčku. Pátý oddíl měl první schůzku 25. dubna 1968; 5.května 1968 byl v SKP Jičín sraz Riegrovy oblasti, který svolal tajemník oblasti St. Procházka. Po zahájení byla vznesena vzpomínka na oblastního velitele MUDr. Josefa Morana a dalších, kteří se nedožili. Sál byl skauty přeplněn. Okrsek Jičín představil Jaro Fric a oznámil, že zde je registrováno 60 vlčat, 50 světlušek, 12 skautek, 5 oddílů chlapeckých, oldskauti a Svaz přátel Junáka.


Dne 8.června jsme uskutečnili brigádu v areálu divadla na Čeřovce, které bylo středisku přiděleno jako junácká rezervace se 2 dřevěnými klubovnami, Orlím hnízdem u Milohlídky a bývalou celnicí, která byla přesunuta z bývalé rezervace a nad lomem sloužila jako šatna k přírodnímu divadlu. V tomto období byla ústředím pojmenována „Jubilejní klubovna“. Původní zděná klubovna byla z příkazu MěNV v roce 1954 rozbořena rybářských spolkem a převezena k Dvoreckému rybníku. Původní rezervace na pozemku 305/2 byla zpustošena a spolu se zděnou klubovnou již nikdy skautům nebyla vydána.
19. července se konala Oblastní lesní škola v lomu – rokli u Homole pod Loretou. Jádrem instruktorského sboru OLŠ byli Fric, Chromovský, Palas, Rybařík a Vondráček. Vůdcovskou zkoušku složila ses. Majka Patrná.
Tento rok probíhaly tábory v Prokopském údolí u hradu Kosti.

1968

Přišel osudný den 20. srpna 1968, kdy be 23:00 hodiny začaly armády pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, PLR, MLR, BLR) okupovat ČSSR. Naše junácká činnost neustala, oddíly i středisko pracuje dál. Od 1. října.se stává vůdcem střediska Josef Bučina. Schůzky se přesunuly do Domova dětí a mládeže na Čeřovce. Dne 27.října byl v rezervaci – lomu na Čeřovce uspořádán slavnostní táborový oheň, při kterém byl skládán junácký slib. Táborový oheň slavnostně zapálil nejstarší činný junák, okrskový velitel a vůdce smečky vlčat Jaro Fric – Akela. Slavnostní slib do rukou zástupce oblastního velitele – lesoškoláka Fr. Palase, na československou státní vlajku a Palackého „Dějiny národa českého“ složilo 9 skautek, 6 světlušek, 22 junáků a 11 vlčat.


Dne 29.října na střediskové schůzce byli voleni delegáti na 3. junácký sněm. Zvoleni byli a sněmu se účastnili ses. Filsaková a Špínová, bří. Bučina, Vl. Stránský, V. Hořek a V. Rybařík. Středisko na počest sněmu uspořádalo 25.listopadu sbírku „Akce 777 – vesnička SOS“, sebrali a odeslali 1249.- Kčs. Sněm do Svojsíkova oddílu zařadil ses. Moranovou, bratry Frice a Rybaříka.


Středisko se rychle rozrůstalo – vzpomínám na některé světlušky: Lenka Bajerová, Jana Pašková, Naďa Čeřenová, Alena Ulmanová, Iva Majdanová, Věra Řeháčková – vlčata: Milan a Jindřich Dittrichovi, Pavel Šuk, Jiří Bukovský, Milan Ondráček, Standa Prokop, Zbyněk Zikmund, bří. Turčínové, Míla Kůta, Jan Kodydek, Jan Úlehla, Jiří Štál – skautky: Dagmar Lukavcová, Anna Kovářová, Jiřina Matuchová, Jarmila Dršková, Jitka Kmoníčková – skauti: Richard Langhans, Stanislav Hylmar, Zd. Petráň, Jiří Bret, Petr Vlach, Volf, Suchánek, Strašík.


V prosinci 1968 místo ČSM se vytváří federace dětských a mládežnických organizací, junák nemá potřebu do ní vstupovat. Na schůzku okresní FDM jako pozorovatelé byli vysláni Vondráček a Fric. Až na doporučení ústřední rady Junáka byl nám doporučen vstup do OFDM.

25.10.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 20 000 Kč

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení ÚŘEDNÍK/-ICE STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOPIDLNO. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ÚŘEDNÍK/-ICE STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOPIDLNO, Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana), telefonní číslo a e-mailová adresa zájemce, datum a podpis zájemce, K přihlášce musí být přiloženy tyto doklady:, - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením , - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - souhlas s využitím osobních údajů pouze pro účely tohoto výběrového řízení , Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§ 4 zákona o úřednících): státní občanství ČR (příp. trvalý pobyt v ČR u cizích státních občanů), věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka , Požadavky:, - kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví; příp. za určitých podmínek praxe na stavebním úřadě + ZOZ, - řidičský průkaz skup. B, - znalost práce na počítači , - dobré komunikační schopnosti , - samostatnost, pečlivost a odpovědný přístup k plnění úkolů, Výhodou (ne podmínkou): zvláštní odborná způsobilost (územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění), praxe ve veřejné správě, znalost programu VITA , , Písemné přihlášky do výběrového řízení s požadovanými údaji a doklady se posílají na adresu: Městský úřad Kopidlno, nám. Hilmarovo č.p. 13, 507 32 Kopidlno nebo se předávají osobně v podatelně Městského úřadu Kopidlno. Lhůta pro podávání (doručení) přihlášek je do 25.05.2018 do 12:00 hodin., - výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC, - platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nař. vl. č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. platová třída , - podrobné informace jsou k dispozici na odkazu http://www.kopidlno.cz/assets/File.ashx?id_org=6929&id_dokumenty=151546. Pracoviště: Město kopidlno, náměstí Hilmarovo, č.p. 13, 507 32 Kopidlno. Informace: Lenka Kropáčková, +420 493 655 681;725 817 937.

Kultura a sport - Kultura a sport Maséři (kromě odborných masérů ve 16 000 Kč

Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) Masér/-ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Masér/-ka - pracoviště Lázně Bělohrad., V případě zájmu pište na e-mail: jelinkova@belohrad.cz, bližší informace na tel.: 493767340 Ing. Jelínková., , Požadujeme:, - masérský kurz, - výhodou masérský kurz ve zdravotnictví , , Nabízíme:, - zázemí stabilní společnosti, - motivační mzdové ohodnocení včetně odměn, - zaměstnanecké benefity, - plný úvazek. Pracoviště: Lázně bělohrad a.s. - spa resort tree of life, Lázeňská, č.p. 165, 507 81 Lázně Bělohrad. Informace: Miroslava Jelínková, +420 493 767 340.

Výroba - Výroba Montážní dělník 17 000 Kč

Montážní dělníci elektronických zařízení OPERÁTOR/-KA VÝROBY – 2 SMĚNY - PLANÁRNÍ TECHNOLOGIE. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OPERÁTOR/-KA VÝROBY – 2 SMĚNY, Náplň práce:, •provádění manuálních výrobních operací dle zadání mistra výroby, •nejedná se o pásovou, práce převážně vsedě, •týdenní střídání ranní (6:00-14:00) a odpolední (14:00-22:00) směny, Požadavky:, •manuální zručnost, pečlivost, trpělivost, •dobrý zrak, brýle nejsou překážkou, •ochota k práci přesčas, Nabízíme:, •práci v čistém, klidném a příjemném prostředí , •pracovní smlouvu na dobu 1 roku, po úspěšném zaškolení možnost změny na dobu neurčitou již dříve, •nástup možný ihned nebo dle dohody, dvousměnný provoz (bez noční práce), •systém benefitů a odměn (100 Kč stravenky, 1000 Kč měsíčně při 100% docházce, nadstandardní ohodnocení práce přesčas, firemní kurzy AJ a NJ, zaměstnanecké telefonní tarify, odměny za doporučení nového zaměstnance, za zlepšovací návrhy a další), Vhodné i pro absolventy/-ky., , V případě zájmu o uvedenou pozici si přijďte vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání nebo nám zašlete svůj životopis., Kontakt na personální oddělení: personal@sqs-fiber.cz, tel. 493 765 381.. Pracoviště: Sqs vláknová optika a.s. [1], Komenského, č.p. 304, 509 01 Nová Paka. Informace: personal@sqs-fiber.cz, +420 493 765 381.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 40 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA EU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/-KA EU, V případě zájmu volejte na tel.: 608080911 p. Hayer., Řidič - návěs frigo, víkendy převážně doma., Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned.. Pracoviště: Filip hayer, 506 01 Jičín 1. Informace: Filip Hayer, +420 608 080 911.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ze závodů hořických Zatáček.

Nejprve ho táta tahal z lesa, teď Kolář chystá útok na vyrovnání rekordm

Rubrika čtenářů, U nás doma

Vrací se čtenářská rubrika U nás doma, staňte se přispěvatelem!

Nepozorná řidička narazila do mostku

Butoves – Krátce před polednem havarovala s osobním motorovým vozidlem Seat Leon devětatřicetiletá žena, a to na silnici III. třídy v katastru obce Butoves ve směru jízdy od Tuře.

Není zeleň jako zeleň... Statistiky někdy klamou

Východní Čechy - Statistika přináší podnětná čísla, ale „zelený strom zelené reality“ vypadá úplně jinak.

Swimrun! Českou premiéru severského závodu přivezli na Orlík nadšenci z hor

Čistá u Horek/Orlík - Nová kapitola v českém sportu se začala psát o víkendu. Na vodní nádrži Orlík a v jejím okolí se uskutečnil první český swimrun severského formátu. Celkem dvacet osm odvážlivců na vlastní kůži pocítilo osvěžující vodu v Orlické nádrži a různorodost a náročnost terénu v nejbližším okolí. Závod prověřil nejen kondici, ale i týmového ducha startujících dvojic. Sportovní výzvě se společně postavili partneři, přátelé i rodinní příslušníci.

Objev století pro Vrchlabí? Vykopali kostel, nejstarší stavbu města

Vrchlabí - Archeologové odhalili ve Vrchlabí pozůstatky dosud neznámého kostela ze středověku. Jde o nejstarší stavbu v dějinách města.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT