Stavba klubovny

V září na sborové radě, ke konci schůzky volá br. MUDr. Moran: „Kdy budeme stavět?“ Akela Fric odpovídá: „Víš co, dáme se do toho ihned.“ A nelenili. Byl požádán architekt Jaroslav Šťastný o vytvoření návrhu. Dává se hned do práce, takže v několika dnech je možno svolati schůze místního sdružení a tam předložit již hotový návrh a plán. Rozhodnuto bylo, že stavba bude provedena po etapách. O finanční zabezpečení první etapy se skauti postarali akcí mezi sebou a svými příznivci. Byla vypravena žádost na městskou radu. Chceme stavět dle regulačního plánu v nezastavitelné ploše. Díky osobním intervencím můžeme ihned se stavbou začít. Místo jest nám propůjčeno na dobu 30 let. Pan ředitel Čihula byl tu nenahraditelným poradcem.
15. října povoluje městská rada stavbu klubovny na stavební parcele č. 302/5 do odvolání. Rozhodnuto postavit přízemní stavbu o vyšším středu a 2 křídlech. Zatím se postaví pouze pravé křídlo nákladem asi 7000 Kč. Skauti vybrali mezi sebou 1500 Kč. Tentýž den zazvonily motyky dělníků – skautů a přátel na budoucích základech našeho domu. V říjnu se na stavbu skautské chaty sebralo při dobrovolných sbírkách celkem 2200 Kč.
20. října uspořádali závody v lukostřelbě za účasti československého družstva tehdejších mistrů světa v lukostřelbě. V kategorii dorostu a žáků se účastnili též jičínští skauti. Br. Filsak nastřílel 137 bodů, br. Pušman 141 bodů.
14. prosince se konala skautská mikulášská zábava v hotelu Paříž. Program nacvičili bratři Fric a Moran a ses. Moranová.

Rok 1936

23. února uspořádal sbor a 42. oddíl katolických skautů besídku v lidovém domě na Novém Městě. Byly provedeny různé obrazy ze skautského života, sbor se dále spolupodílel na oslavách 52. narozenin prezidenta dr. Edvarda Beneše na hřišti SK Jičín. Skauti uspořádali závod ve stavbě stanů a štafetě 4x1000 m. V sobotu šlo v průvodu 400 skautů a skautek, závodů se účastnilo 172 skautů župy Riegrovy.
Župní sraz
Župní sraz se konal v Hořicích 23. až 24. května. Skautky pod vedením ses. Valáškové obsadily 1. místo, rovněž šotkové pod vedením ses. Kořínkové získali 1. místo.
Vůdcové bři. Fric – Akela, Zellerin a Jirka Filsak uspořádali o prázdninách 4nedělní tábor na Podkarpatské Rusi, u Kvasů při Černé Tise jižně od Jasiny, okr. Rachovo. Východně asi dvě zastávky vlakem byla již čsl. hranice s Rumunskem v Jasině. Děvčata tábořila nedaleko pod vedením ses. Janečkové a Odvárkové. Z děvčat se účastnily: Růža Pecinová, Zdeňka Šťastná, Jožka Trojanová, Marie Filsaková, Jiřina Fleischerová, Hana a Věra Čihákovy, Dana Fricová, Milena Nožičková, Magda Hrdličková a světluška Erbenová z Ostroměře. Z bratří jsou vzpomínáni Jarka Šťastný a Honza Filsak.
Katoličtí skauti tábořili tři neděle u Nadslavi, pod vedením br. Antonína Lukeše. Tábora se účastnilo i několik skautů z 22. katolického odd. z Mladé Boleslavi. Po prázdninách podnikli cyklistický výjezd do středních a jižních Čech.
19. prosince uspořádali Mikulášskou zábavu v sále hotelu Paříž s programem ze života skautů, hlavně ze zájezdu na Podkarpatskou Rus.

Rok 1937

2. března přistoupili katoličtí skauti 42. odd. ke svaté zpovědi a přijímání. O Velikonocích podnikli výlety pěší i cyklistické, v březnu byly zahájeny družinové závody, jež trvaly do konce června. Vítězná družina získá putovní pohár.
12. dubna v 19 hodin začala valná hromada místního Sdružení skautů ve Studentském domě.
Ve dnech 15. až 16. května bylo oslaveno 25 let trvání jičínského skautingu branným srazem skautské župy Riegrovy, pořádané na počest založení jičínského oddílu v roce 1912. U této příležitosti byl vydán tombakový odznak. Junáci měli podporu místního obyvatelstva i vedení města. Protektory byly Okresní úřad Jičín, Městský úřad Jičín, velitelství 22. pěšího pluku Argonského, svaz Junáků – Skautů republiky Československé, za osobní účasti náčelníka br. prof. A.B. Svojsíka a zpravodaje br. dr. Šimánka.
V sobotu dopoledne se sjelo 840 skautů a skautek z Podkrkonoší aby ukázali význam skautského hnutí pro výchovu mládeže. Byly zastoupeny všechny skautské složky z Liberce, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Bělé pod Bezdězem, Železného Brodu, Turnova, Staré Paky, Kopidlna, Mladějova, Lomnice nad Popelkou, Nymburku, Jablonce nad Nisou, Horního Tanvaldu a Prahy. Odpolední liják namočil a rozmočil dříví i závodní trať, ale skauti neustoupili. Přesto večer hořel táborový oheň v lomu na Čeřovce. Přítomné uvítal br. Fric Jaro a zpravodaj Šimánek, poté proběhl program velmi zdařilý.
V neděli 16. května od 8 hodin proběhly závody, účastnilo se 42 hlídek o celkovém počtu 164 závodníků a 64 rozhodčích. Závody proběhly hladce, byly ukončeny až o ½ 5 hodině odpolední. A když přes 800 skautů opustilo Lípy, bylo v nich úplně čisto. V závodech skautů zvítězil Turnov, 3. byl Jičín rozdílem ½ bodu.
Ve dvě odpoledne se konal slavnostní průvod k deskám padlých u kasáren, kde promluvil župan Řehák a major Kubíček, od kasáren odešel průvod na Čeřovku, kde byla slavnostně otevřena a předána nová skautská klubovna. Předseda místního Sdružení přátel skautingu br. MUDr. Opatrný předal potom sborovému vůdci br. prof. Rybaříkovi klíče od klubovny.
V klubovně byla otevřena výstavka skautských prací, potom byly závody vlčat a šotků za účasti 21 hlídek, první tři místa obsadila vlčata Jičín, u šotků zvítězilo Kopidlno.
Současně probíhal branný závod tělesné zdatnosti, a to střelba vzduchovkou na 20 m, házení granátů na cíl, přelézání 2m hradby, skok do hloubky 2 m, přeskočení zábradlí 1,2 m, přechod 5 m kmene se zátěží 15 kg, tj. pytlem písku, skok do dálky, plížení pod tyčkami 40 cm nad zemí – 3,5 m nasazení plynové masky a přenesení skauta s maskou na vzdálenost 20 m. výkony byly oceněny přítomnými zástupci pluku, počítá se, že bude příště přidáno plavání.¨
23. května proběhla slavnostní mše pro 42. odd. katolických skautů spojená s předáním vlajky oddílu a její vysvěcení. Z kostela odnesl odd. vlajku na faru, kde byla uschována.
2. odd. skautů tábořil od 8. do 31. července u Hrobic na Labi, tábořiště bylo v dubovém lesíku 200 m od Labe, písková pláž, výlety na lodi, bezpečné koupání, vše za 100 Kč, vůdce Jiří Filsak.
11 července 7. odd. 40 šotků a vlčat odjel do Podsemína na 1 měsíc pod vedením Akely – Jaro Frice. Dívčí odd. tábořil na Porečově u Ujkovic pod vedením ses. Emičky Moranové. Bratr Karel Pick se účastnil Světového jamboreé v Holandsku Vogelenzaug – Bloemendaal.
Skládání junáckého slibu bylo prováděno také na historických místech jako je pohanské pohřebiště v Prachovských skalách, či v jeskyni strážců valů, kde je do skály vytesána skautská lilie.
V listopadu bylo povoleno umístit vývěsní skříňku Svazu junáků a skautů RČS na domě čp.73.

Rok 1938

22. března 1938 uspořádal sbor v sále hotelu Paříž přednášku ses. Litochlebové z Hradce Králové o cestě do Ameriky v níž vylíčila cestu na jubileum amerického skautingu. Župní místonáčelník br. Lanc z Mnichova Hradiště přednášel o jamboreé v Holandsku. Při 42. odd. katolických skautů byl založen dívčí odd. Vůdkyní odd. ses. Milada Rajchová, pomocnice Slávka Sochorová, Růžena Urvanová. Nová klubovna 42. odd. je na Žižkově náměstí čp.7.
Ve dnech 4. až 5. června konal se župní sraz v Kopidlně za účasti župních zpravodajů a místonáčelníka Junáka br. Řeháka. Na těchto závodech získala jičínská vlčata 2. místo, šotkové 3. místo.
8. července měli jsme návštěvu francouzských skautů z Paříže, průvodcem jim byl Sláva Řehák. Oddíl skautek tábořil u Pilského rybníka pod vedením ses. Moranové a Odvárkové. Chlapci tábořili pod vedením Jiřího Filsaka u Borečovského mlýna, kde ve mlýně měli stálou základnu. Pan mlynář jim tam nechal uloženy stany a skladoval tam podsady a jiné táborové věci.
3. října bylo skautům předáno poděkování městské rady za účinnou pomoc při mobilizačních pracích v době mobilizace vojska.
V listopadu byla městskou radou odhlasována subvence místnímu odboru skautskému v částce 200,- Kč.
První oddíl skautů byl rozhodnutím Náčelnictva SJS RČS poctěn za aktivní práci v hnutí vydaným stříbrným „Jubilejním odznakem 1918-1938.“
Další pokračování příští čtvrtek.