V Jičínském deníku 28. srpna přineseme bližší informace, co je od občanů vykupováno a co mohou ve sběrném dvoře volně odložit. O provozu sběrného dvora budeme průbětně informovat.