Jaký je názor představitelů Jičína na připravovanou reformu veřejných financí, dotkne se města?
Reforma je nedostatečná a odpovídá poměru sil na politické scéně. Tak, jak byla představena, by neměla mít žádný zásadní dopad na financování Jičína. Případné dílčí dopady změn na rozpočty měst, obcí a krajů by měly být současně řešeny úpravou zákona o rozpočtovém určení daní.
Vyplývají z toho pro město Jičín a jeho občany nějaká rizika nebo problémy?
Ekonomická situace města je nejlepší od roku 1989, není se čeho obávat. Pokud by došlo ke krátkodobému výpadku příjmů, určitě si dokážeme poradit.


Chystáte připojit se k protestům jako je tzv. Zlínská výzva?
Zatím jsme o tom nejednali. Již mnoho let se vedou diskuse o spravedlivosti rozdělování financí městům a obcím. „Zlínská výzva“ by znamenala každoročně navíc pro Jičín 30 milionů korun. Pak bychom konečně mohli optimálně plánovat investiční činnost i v delším časovém horizontu. Na tento návrh by ale doplatila některá velká města a tak se dá předpokládat, že tuto změnu nepodpoří. Mně osobně nejvíce vadí, že celá diskuse se stále točí jen kolem spravedlivého přerozdělování daného objemu peněz. Přitom pohled na spravedlnost má každé město či obec jiný. Jediným správným řešením je tento pomyslný koláč zvětšit.


Kde ale vzít víc peněz pro města a obce?
Nejde o velké peníze, možná by stačily 3 nebo 4 mld. Kč, které se tak jako tak každoročně do regionů dostávají při tzv. poslaneckém porcování medvěda, které je nesystémové a jediným a rozhodujícím kritériem jsou dobré kontakty. Další finanční prostředky do rozpočtu měst a obcí by mohly plynout díky zrušení některých nepotřebných státních úřadů. Jde jen o to najít odvahu tyto nepopulární kroky udělat.


Utrpělo město v minulosti nějakou ztrátu v souvislosti se změnou systému financování?
V polovině 90. let, kdy se připravovala průmyslová zona, bylo přerozdělování motivační, ve prospěch úspěšných a aktivních měst. I to byl jeden z důvodů, proč jsme učinili důležité rozhodnutí a podpořili vznik zóny významnou finanční částkou. Od té doby byl systém několikrát změněn. Obecně dnes platí, že podstatná část příjmů obce je závislá pouze na počtu obyvatel a je naprosto demotivační. Pro ekonomicky aktivní Jičín je tedy současný stav nevýhodný a bylo by dobré ho změnit.