Tomáš, Filip, Ondra, Míša, Jana a Jakub spolu se svou učitelkou Kateřinou Kozákovou přislíbili, že se stanou budoucími dopisovateli.