Zajímal je nejen způsob práce novinářů, ale i příslušné technické vybavení. Tak jako žáci Základní školy Nemyčeves, kteří za stejným účelem navštívili naši redakci minulé úterý, rovněž dívky přislíbily, že naši redakci příležitostně obešlou materiály z jejich nejbližšího okolí.