Na oplátku jsme ji seznámili s městem a nejbližším okolím. Byla zde poprvé, a tak obdivovala nejen historický střed Jičína, ale i moderní zástavbu a nádhernou okolní krajinu.

Redakce děkuje jičínskému věžníkovi Jiřímu Wildovi za nevšední ochotu, kterou prokázal, když nám umožnil navštívit ochoz Valdické brány a poskytl našemu hostu vynikající výklad o městu a okolí.

Děkujeme i správci majetku rodiny Schliků ing. Vladislavu Tekverkovi za čas, který s námi v Prachovských skalách strávil, a zajímavé vyprávění.

Stejnou měrou děkujeme i tiskovému mluvčímu valdické věznice Josefu Witschelovi a vedení této instituce za umožnění účasti na slavnosti předání unikátní bible přímo ve vězeňské kapli.