Zastupitelé odsouhlasili záměr privatizovat dalších tři sta jednotek, pro bylo dvanáct členů, šest se zdrželo. Komise, která se privatizací zabývá, by nyní měla vypracovat a předložit návrh zásad a stanovení výše ceny. To by měli zastupitelé projednávat v červnu.
Už je také jasné, že počet bytů v majetku města zřejmě neklesne pod pět set. Z doporučené skladby vyplývá, že by radnice měla disponovat třiceti byty pro sociálně slabé, dvaceti startovacími, sto čtyřicet jednotek by mělo být v režimu domu s pečovatelskou službou a patnáct si radnice ponechá pro tzv. veřejný zájem, nájemních bytů by mělo být tři sta, počítáno je také se zachováním dvaceti lůžek u čistírny odpadních vod.
Za masívní vlnu privatizace v minulém volebním období získalo město zhruba 200 milionů korun, vede je na speciálním účtu a o nakládání s touto sumou rozhodují zastupitelé. Například odsouhlasili, že část použijí na nákup bývalého sídla Všeobecné zdravotní pojišťovny na autobusovém nádraží.
Z etapy privatizace, která nyní začíná, tak může přibýt dalších sto milionů korun.

K privatizaci:

Revoluční 122
Barákova 204 a 206
Zahradnická 207 a 208
Železničářská 740–742 a 699
Přátelství 395–396
Přátelství 545–548
Přátelství 549–552
Na jihu 531 – 535
Lidické náměstí 34–35
Krátká 233
Zahradní 96 a 98