Stejně tomu bylo i v loňském roce. Pomáhali jim také strážníci městské policie.