Takový systém je nastaven například v Hranicích na Moravě, které jsou s Jičínem srovnatelné počtem obyvatel. K navýšení dochází hlavně v souvislosti s novými pravomocemi, které městské policii přinesl zákon, kompetence má srovnatelné se státní policií. Náklady na jednoho strážníka jsou odhadovány na 400 tisíc korun ročně. Na rozdíl od minulých let je o práci u této složky zájem, hlásí se převážně policisté, celníci a příslušníci vězeňské správy, kteří opouštějí svá zaměstnání.


Rozsah úkolů je široký, hned ráno hlídají strážníci na přechodech, poté se zaměřují na parkování ve městě, ve 13 hodin mají povinnost projít pěší zónu, kde by se až do 17 hodin neměla pohybovat vozidla, mohou také měřit rychlost, ukládat blokové pokuty, kon〜trolovat osoby, řeší přestupky proti veřejnému pořádku, krádeže, odchytávají volně pobíhající psy, dohlížejí na bezpečný průběh akcí.

Prevence kriminality

„V rámci prevence kriminality by bylo dobře, kdyby policisté pracovali s mládeží, proto rada schválila navýšení o jednoho strážníka,“ pokračuje Ladislav Brykner. V minulosti radnice zakoupila laserový radar, zapůjčován je také přístroj na noční měření rychlosti, pravidelně policisté míří do restaurací, kde kontrolují podávání alkoholu osobám mladším 18 let.


„Určitě strážníky častěji potkáváme v terénu, dohlížím na to, aby se pohybovali více v ulicích, městská policie je nyní velmi vytížená, je permanentně v akci a čeká ji spousta práce. Jestli se něco změnilo k lepšímu, musí posoudit občané,“ doplnil Brykner.


K dalšímu zkvalitnění práce by mohlo přispět přijetí dvou osob, které by sledovaly dění zachycené městským kamerovým systémem. Ten sice monitoruje situaci ve městě, ale s ovládáním pohybu a přiblížením obrazu nikdo nepracuje. „Práce by byla vhodná pro osoby se zdravotním postižením, a budeme o tom jednat s úřadem práce,“ vysvětluje místostarosta.


V posledních dnech kamery odhalily například útočníky, kteří přímo u vánočního stromu na Žižkově náměstí přepadli muže.