Radnice se tak snaží zlepšit vzhled centra a zajistit průchodnost v podloubí. Na problémy upozornily také stížnosti občanů. Podnikatelé mohou žádat o výjimku, v první fázi byla udělena železářství a prodejně kol. Zboží mohou umístit do oblouků a do maximální výšky 180 cm. Nyní radní rozhodovali o dalších dvou obchodnících; uspěl pouze jeden, kterému bude povoleno vystavovat zde knihy. Vietnamská podnikatelka z Valdštejnova nám. čp. 33 výjimku nedostala. „Rada rozhodla, že výjimku pro prodej textilního sortimentu nevydá,“ uvedl místostarosta Ladislav Brykner. Právě stojany s textilem, krabice s obuví, ale i hřeby zatlučené v podloubí vadily radnici nejvíce.

Kontroly

Městská policie podnikatele obcházela, aby je informovala o tom, že vyhláška nabyla účinnosti a že zboží v historickém centru mohou vystavovat po splnění podmínek pouze tři obchodníci. V těchto dnech bude porušení vyhlášky řešeno domluvou, příští týden už přijdou na řadu sankce. „Podnikateli, právnické i fyzické osobě může být udělena až ve výši 200 tisíc korun, samozřejmě se bude přihlížet k různým okolnostem, jak dlouho trvá nezákonný stav a podobně,“ říká místostarosta Ladislav Brykner. Většina podnikatelů s textilem s vyklizením prostor přesto otálí.

Nesouhlas

S postupem radnice nesouhlasí někteří majitelé nemovitostí na Valdštejnově náměstí, pomoc chtějí hledat na krajském úřadě a také u ombudsmana. „U Anděla je zabraný celý chodník, to nikoho nezajímá. Mě hrozí, že budu muset se zeleninou skončit, zboží pouze v oblouku mi nic nevyřeší. Ve Dvoře Králové prodávají po celém podloubí, podobné je to v Třeboni, Českých Budějovicích,“ říká Josef Lidický.