Na uvedený den totiž letos připadlo otevření nové turistické sezony, na které se pořadatelé nějaký čas svědomitě připravovali. Venku bylo nad Jičínskem zataženo a poměrně vytrvale pršelo.

Některé příznivce turistiky to možná odradilo, mladé diabetiky z Klubu rodičů diabetických dětí Jičín však nikoli. Sebekázeň, kterou si kompenzace diabetu I. typu vyžaduje, přišla vhod.

Mladí diabetici se sešli na smluveném místě u známé vyhlídkové věže, která se, nejen díky Václavu Čtvrtkovi, stala symbolem města Jičína. Doprovod jim tentokráte dělali nejen rodiče a již tradiční pedagogický dozor, ale nově také dvě nastávající zdravotní sestřičky ze Střední zdravotnické školy v Novém Bydžově, které se v rámci dobré spolupráce s diaklubem rády přijely seznámit s dětmi, se kterými pojedou v červenci na diatábor.

Na pohádkovou postavičku, loupežníka Rumcajse, který se po své životní anabázi vrátil zpět ke svému poctivému řemeslu, k ševcovství, přišla také řada. Kdo jiný než on s rodinou by měl účastníky pochodu na nádvoří jičínského zámku vítat a novou turistickou sezonu zahajovat? Možná právě on pohádkovou mocí napomohl tomu, že se nebe nakonec přece jen umoudřilo a krátce před osmou hodinou ranní přestalo pršet.

Nádvoří jičínského zámku se pak záhy zaplnilo účastníky již 42. ročníku tradičního Pochodu za Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Mohli si vybrat z několika tras.

Diabetické děti se po přihlášení odebraly do zasedací místnosti na Městském úřadě v Jičíně, kterou vedení města poskytlo zdarma k využití za účelem besedy rodičů. Ta neodmyslitelně patří do programu každé akce diaklubu. I když tentokráte chyběli pozvaní hosté, panovala mezi účastníky dobrá nálada. Zástupce nejmenované mediciální firmy produkující pomůcky pro diabetiky zaskočily cestou z Prahy do Jičína potíže s vozidlem. Místopředseda Senátu ČR Jiří Liška se nakonec omluvil z důvodů rodinných, a tak alespoň telefonicky popřál klubu zdárný průběh akce a hodně úspěchů rodičům v jejich záslužné činnosti.

Start

Po občerstvení se Klub rodičů diabetických dětí vydal na trasu pochodu kolem města. Během ní si bylo opravdu o čem povídat, děti i jejich rodiče načerpali další potřebné síly pro všední dny.
“Akce se mi velmi líbila,“ sdělovala své dojmy paní Lidaříková. Zúčastnila se akce diaklubu se svým třináctiletým diabetickým synem, který již několik let využívá služeb inzulinové pumpy.

“U nás na Pardubicku organizují pro diaděti pouze jednotýdenní diatábor, a ostatních příležitostí příliš mnoho není. To je i důvod, proč jsme se synem přijeli. Příhlásila jsem ho také na čtrnáctidenní denní diatábor, ozdravný pobyt diabetických dětí ČR v Českém ráji, který pořádá Diaklub Jičín v červenci letošního roku na Blatech u Jičína.“

Předseda Klubu rodičů, ing. Miloslav Pačesný na závěr uvádí: “Aby se Lidaříkovi mohli zúčastnit s naším diaklubem pochodu za Rumcajsem, Mankou a Cipískem již od záčátku, přijeli v podvečer o den dříve. Pomohli jsme jim zajistit ubytování, aby nemuseli cestovat autobusem z Chrudimi, kde bydlí, již v pět hodin ráno. Myslím, že nebudu příliš přehánět, když vám povím, že přístup našich členů ke svému diaklubu nám ostatní kluby rodičů diabetických dětí v republice mohou v současné době jen a jen závidět !“ (dia)