Přestože počasí organizátorům moc nepřálo a akce se musela z venkovního areálu školy přesunout do nemyčevské sokolovny, přišlo bezmála 50 dětí se svými rodiči.

V úvodu na děti čekala pohádka Bajaja, kterou jim zahrálo spřátelené partnerské divadlo Apropa - jaroměřské loutkové divadlo BOĎI. Pak už se děti s plnou vervou pustily do plnění rozličných úkolů na mnoha stanovištích.

Celou sokolovnou se rozléhalo povzbuzování a šťastný smích. Nikdo se nenudil. Základní škola pro Apropo připravila krásné překvapení. V průběhu celého odpoledne byly u vchodu vystaveny výrobky dětí ze ZŠ v Nemyčevsi a maminek dětí z Apropa. Návštěvníci si z výrobků vybírali něco na památku a do připravených krabiček vhazovali odměnu dle svého uvážení.

Před závěrečným opékáním vuřtů byl obsah krabiček spočítán a rozdělen na dva rovné díly. Žáci ZŠ v Nemyčevsi předali zástupkyni Apropa rovných 1335 Kč, které představovaly přesně polovinu z finančních příspěvků získaných během dvou odpoledních hodin. Jak děti z Apropa, tak děti ze ZŠ v Nemyčevsi použijí vybrané finance na své volnočasové aktivity.Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, sponzorům a hlavně dětem, které vytvořily svým šťastným dováděním tu patřičnou atmosféru. (ap)