Pět a půl milionu korun bude pravděpodobně muset vynaložit město na kompletní rekonstrukci spojnice autobusového nádraží s Žižkovým náměstím a vlastně centrem města.

Zatím v ulici pracovali síťaři, takže do vlastního začátku úprav budou rozvody vody, plynu, elektřiny, kanalizace v dokonalém stavu. Vyčištěna byla i studna v horní části prostoru, kde je dnes hřiště.
„Začneme naplno s rekonstrukcí 2. června. Samozřejmě, že to přinese místním i turistům, a především návštěvníkům Rumcajsovy ševcovny problémy, ale výsledek bude jistě stát za to,“ uvedl tajemník jičínské radnice ing. Peter Bareš. Koštofránek je vnímán jako jakási zkratka na náměstí, takže ta malá obchůzka Šafaříkovou ulicí kolem hotelu Paříž není nijak zatěžující.

I když je znám projekt rekonstrukce z dílny ing. arch. Martina Röslera, jde o věc „živou“, neustále se vyvíjející. Jedním z problémů, které s sebou rekonstrukce přináší, jsou různé vlastnické vztahy a rovněž překvapení, která se mohou skrývar v historické zástavbě. To je například problém s objeveným podzemním prostorem, který se nakonec ukázal jako nevyužitelný.

Z technických důvodů, ale i vlivem nesouhlasu majitelů sousedních objektů nebude vybudována původně zvažovaná vyhlídková věž s lávkou do parku, stále visí otazník nad roubenkou ve střední části ulice naproti ševcovně. I zahrada sousedící s tímto objektem je soukromá, ale tam podle vyjádření vedení města nebude problém. Naopak, radnice kulturní aktivity Radky Mizerové podporuje.

Roubenka je na prodej, o její koupi má zájem i město, ale podle těžko ověřitelných informací vlastníci mají těžko splnitelné finančí požadavky.

Odhad je několikanásobně menší, než žádají, a navíc bude muset budoucí majitel vynaložit velké peníze na rekonstrukci objektu.