Kostel sv. Ignáce, nejstarší v Jičíně, čeká na citlivou ruku restaurátora a konstruktivní přístup nás všech.
Jeho výstavba probíhala již od roku 1390, hrubá stavba s patrovou věží, hlavním vstupem z jihu a s provizorní střechou byla dokončena do roku 1412. Až kolem roku 1480 však došlo k zaklenutí presbytáře síťovou klenbou a bylo dostavěno trojlodí zaklenuté křížovými žebrovými klenbami. Celková dostavba kostela je datována kolem roku 1500.
Po požárech v letech 1589 a 1681 doznal objekt značných změn. V rámci mladší barokní „modernizace“ kolem roku 1730 byla do kostela vložena dnešní pozdně barokní kruchta. V roce 1768 následovala po dalším požáru dostavba věže podle návrhu Františka Hegera. Další opravy jsou datovány roky 1897 a 1934, výmalba byla provedena v 70. létech 20.století.

Sondážní průzkum

Díky finanční podpoře města Jičína mohl proběhnout restaurátorský sondážní průzkum v gotickými žebry zaklenutém prostoru pod věží, v sousedním gotickém prostoru tzv. Severní kaple, v sakristii s nástropními bohatě zdobenými barokními štuky a v Lurdské kapli (při průčelí do Balbínovy ulice).
„Byly odhaleny zbytky renesanční výzdoby na portálu Lurdské kaple a v kapli Severní byla nalezena zachovaná raně gotická nástěnná výzdoba, jejíž podrobný průzkum by měl být proveden v letošním roce, a bude po restaurátorském ošetření nejspíš určena k prezentaci,“ uvedla památkářka Lenka Nyklová.
S ohledem na provedené nálezy, celkovou architektonickou hodnotu a velice špatný stav věže kompletují památkáři, vedení města a zástupci církve v Jičíně všechny dosud provedené průzkumy a projekty související s kostelem svatého Ignáce a chystají se požádat Ministerstvo kultury ČR o zařazení kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví, které by podstatně vyřešilo finanční zajištění obnovy.