Novou verzi dodatku předběžných smluv mezi městem a společností Global Resources, který na zářijovém zasedání neprošel (pouze 7 hlasů), na pondělním veřejném zasedání zastupitelé odsouhlasili. Pro byla tentokrát kompletní ODS (10 hlasů), Josef Kužel (SNK ED) a Lubomír Svatý (ČSSD). Zařazení dodatku, který byl po setkání zastupitelů s Američany upraven, a přesunutí do úvodní části schůze navrhl hned po zahájení starosta Martin Puš.


„Pokud myslíme vážně takový projekt, tak ho nemůžeme projednávat tímto partyzánským způsobem, že bude na programu až na plénu. V září jsme kritizovali, že byl dokument zařazen mezi mnoho majetkových záležitostí. Nevím, kdy ho projednala rada, protože v žádném usnesení její stanovisko není, ale dodatek nebyl v podkladech pro jednání zastupitelstva. Bylo to ještě víc utajené než posledně,“ vznesl neúspěšně své námitky Jiří Vitvar. „Dodatek byl k dispozici, na přípravu bylo sedm dní, každý se mohl zeptat na sporné záležitosti,“ reagoval starosta.

Protinávrhy odmítli

Zastupitelé nakonec odmítli návrh Jiřího Vitvara najmout ihned právní kancelář specializovanou na obchodní právo, která by posoudila i tento dodatek a další smluvní dokumenty, neprošel ani požadavek Jana Jiřičky, který chtěl, aby zastupitelé hlasovali jednotlivě a byl pořízen jmenný zápis o tom, kdo dodatek podpořil a kdo nikoliv.
Podle starosty Martina Puše si město právní servis objedná „ve správný čas“.

„Těžká rozhodnutí nás teprve čekají, projekt nevznikne bez spolupráce obou stran, konkrétní podmínky stanoví kupní smlouvy, o kterých budou jednat zastupitelé, a u nich si vyžádáme právní servis,“ říká starosta s tím, že prvním smluvně závazným termínem je 31. prosinec 2007, kdy má společnost Global Resources předložit žádost o územní rozhodnutí. Kdy dojde k podpisu dodatku, neví, v tuto chvíli není žádná schůzka domluvená, Američané jsou zpět v USA. „Zásadní smluvní vztahy uzavřeme sami, a až budeme dělat nepodstatné, najmeme si právní kancelář – takto by se nikdo o svůj soukromý majetek nestaral,“ oponuje Jiří Vitvar.

Nový dodatek

Připouští pouze to, že nový dodatek je o něco výhodnější, město se neocitne v záporné finanční bilanci, ale na nule. U staveb, které budou předmětem demolice, bude totiž město hradit formou zápočtu vynaložené výdaje maximálně do výše kupní ceny nemovitostí. Náklady na demoliční práce v tuto chvíli nikdo nedokáže odhadnout, minimálně půjde o desítky milionů korun. „Město neuvidí ani korunu, pokud by po odečtení demolic něco zbylo, započte se to proti garážím. Problém je i v tom, že majetek, který má město dostat za nemovitosti, bude oceněn v čase převodu hotelu Start, ale náklady na demolice až v momentě, kdy se k pracím přistoupí, ale to už se budeme pohybovat v jiných částkách.

Pokud vyjdou náklady na demolice vyšší než odhadní ceny budov a pozemků, nedostaneme žádné garážové stání, nebudeme sice záležitost už dotovat, ale skončíme na nule,“ argumentuje Jiří Vitvar. „Forma úhrady zápočtem podzemních stání nemusí být definitivní řešení,“ dodal starosta Martin Puš.
Podle jeho slov musí společnost Global Resources nyní zlepšit vztahy s novináři, požádat o územní rozhodnutí a projekt rozhýbat.

Jak hlasovali?

Pro dodatek kpředběžným smlouvám mezi městem a společností Global Resources

vpondělí 29. října hlasovala kompletní ODS a dva koaliční zastupitelé.

Pro byli starosta Martin Puš, místostarostové Ladislav Brykner a Richard Koníř,

Miroslav Jiran, Aleš Babák, Petr Lisý, Miloslav Kůta, Miroslav Petržilka, Jiří Liška a Eva Jandurová a Josef Kužel (SNK ED) a Lubomír Svatý (ČSSD).


ostatní zastupitelé hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování