Žádný posun zatím nedoznaly přípravy velkolepé přestavby kasáren. S projektem přišli Američané, kteří plánují vystavět na jejich území hotel, kongresové centrum, sportovní arénu, multikino, hospic, sanatorium, byty a domy. Pro svůj záměr chtějí i hotel Start. Do konce dubna slíbili představit provozovatele hotelové části, podle informací, které předložili na tiskové konferenci, byly přitom smlouvy před podpisem.

Finanční manažer nežije

 Bližší podrobnosti nezná ani radnice. Získala pouze telefonickou informaci, že jeden z pracovníků týmu, finanční manažer, který se podílel na přípravě projektu, měl srdeční příhodu a ve věku 63 let zemřel. „Ujistili nás ale, že dále pokračují v tomto projektu a do konce května oznámí zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Peter Bareš.
Jednou z příčin zdržení může být i diskuse společnosti Global Resources s.r.o., která na záměru pracuje, s budoucím provozovatelem hotelů o způsobu rekonstrukce objektů. Zástupcům řetězce, který má síť ubytovacích zařízení, se totiž pro prohlídce zázemí jeví jako vhodnější demolice a nová výstavba.