V souladu s novým architektonickým řešením bude i toto místo v ulici Pod Koštofránkem změněno. Prostor pro hraní dětí zde však zůstane. Kam bude současný mobiliář přesunut, o tom není ještě rozhodnuto.