Jedna z povrchových vrstev totiž zhutněla a nepropouštěla vodu, ta zůstávala v kalužích na sportovišti. Komplikaci neodstranilo ani několik drobných zásahů. Firma, která v republice postavila zhruba 1600 hřišť, tak slíbila kompletní výměnu včetně umělého trávníku. „Uznala reklamaci, takže město nebude investovat žádné prostředky,“ říká starosta Martin Puš.