Předseda Spolku občanů a přátel města Jičína JUDr. Petr Krupka se nechal přemluvit a znovu zorganizoval setkání obyvatel s představiteli města.

Asi padesátka občanů ať již přímo nebo prostřednictvím moderátora, kterým byl Petr Krupka, položila starostovi ing. Martinu Pušovi a jeho kolegům z vedení města, Technických služeb a městské policie několik desítek odpovědí.

Lidé se zajímali jak o velké kauzy, jakými jsou revitalizace kasáren, problémy se zimním stadionem nebo investiční priority města, tak i o drobné, život ztěžující věci. „Je dobré upozornit na boláky, je dobré se informovat,“ uvedl místostarosta ing. Ladislav Brykner.

Kritika stavu chodníků

Účastníci jednání kritizovali především nedobrý stav chodníků v dosud opomíjených lokalitách, přišli s připomínkami, které slíbili představitelé města řešit. Opět se ukázalo, že za mnohými problémy je nedostatečná komunikace a v některých případech nechuť jedinců dozvědět se pravdu, která byla zveřejněna například i v Deníku.

Středem zájmu byla rekonstrukce náměstí, o které jsme psali včera, ale i pokračující jednání, která by měla dovést do finiše projekt přestavby kasáren. „Připravujeme další schůzku s firmou, která podala žádost o územní rozhodnutí, ta ale nebyla přijata pro některé nedostatky. Na jejich odstranění odborníci pracují. Práce na projektu stále probíhají,“ uvedl starosta Puš.

Horší je situace s jezuitskou kolejí. Stamilionová akce naráží na omezení financí z fondů Evropské unie. I tady bude na doporučení odborníků hledat radnice další cesty, jak peníze získat.

„Jsme před vydáním územního rozhodnutí,“ uvedl Martin Puš. To by mělo usnadnit další jednání.
Úspěch by přinesl do Jičína moderní vzdělávací zařízení a desítky či stovky vysokoškolských studentů, kteří by i podstatně oživili centrum.

K jednotlivým dotazům se budeme postupně a podrobněji vracet.