„Zvažovali jsme, zda je vůbec uspořádat. Vždyť není problém svoji stížnost nebo přání předložit úřadu nebo zastupitelům. Ale nahromadilo se několik otázek, na které by bylo dobré slyšet odpovědi komplexně, a tak jsme se s panem starostou domluvili,“ uvedl předseda spolku. Jednu podstatnou výhodu dnešní setkání má. Ti, kdo se bojí vystoupit sami nebo trpí trémou, mohou své dotazy napsat na lístek anonymně a ten bude předán k zodpovězení.

Seznam toho, na co chtějí znát občané odpovědi, je dost obsáhlý. Jsou na něm některé evergreeny, ale i záležitosti aktuální. Mnohé, na co se budou dnes lidé prostřednictvím předsedy spolku ptát, jsme již uvedli na stránkách našeho deníku, ale není od věci si je znovu připomenout.

Zájem veřejnosti

Snad nejvíce lidi zajímá, kdy začne rekonstrukce zámeckého parku a proč nedošlo již letos k vykácení nevhodných stromů. Ze stejného ranku je i dotaz, co se stalo s plastickou mapou z kašny na Valdštejnově náměstí.

I Deník se občas potýká s názorem některých úředníků, že nemají povinnost o některých věcech informovat. To je sice pravda, ale pak ať se nediví, že lidé se znovu a znovu ptají například na to, zda se bude stavět na Tamlovce a co zde bude povoleno, jestli bude přemístěna Štrauchova socha do jeho ulice nebo na jiné místo, co bude s rozpadajícími se hradbami atd.

Deník má pozitivní zkušenosti se způsobem informování ze strany vedení města, a tak není pochyb, že se dnes i občané na své otázky dozvědí odpovědi.