„Je nutné zpřesnit podmínku převodu hotelu Start, aby skončily pochybnosti o tom, k čemu jsme se zavázali a jak to bylo myšleno,“ uvedl před jednáním starosta Martin Puš. Podle návrhu, s nímž se nyní seznamuje protistrana, bude kupní cena stanovena tak, že pozemky budou oceněny na základě znaleckého posudku za cenu v čase a místě obvyklou a kupní cena za stavbu bude stanovena dohodou na základě znaleckého posudku po reálném rozdělení stavby, přihlédnuto má být k prokazatelně vynaloženým nákladům na rozdělení a rekonstrukci stavby. Konkrétní podmínky bude řešit kupní smlouva. Zatím není jisté, zda o dodatku bude jednat zítřejší zastupitelstvo.

Nejsme detektivové

Starosta Martin Puš zároveň uvedl, že zatím nemá důvody pochybovat o úmyslech společnosti Global Resources, a to ani poté, co se v tisku objevily údaje o některých neúspěšných podnikatelských aktivitách ve východních Čechách z éry 90. let. „Nemáme detektivní kancelář, nevím, jestli takové úkony městu přísluší. Od začátku jsme se snažili ošetřit možné budoucí problémy zejména majetkové a finanční, aby městu nebyla způsobena škoda,“ uvedl starosta s tím, že město se k přicházejícím investorům nemůže chovat jako k podvodníkovi nebo subjektu, který nemá důvěru, a zatím žádný majetek nepřevedlo. Podle něho je stěžejní projekt, se kterým nyní společenost přichází, a ten je podle starosty zajištěn tak, aby město nepocítilo újmu. Američané slíbili zveřejnit do konce dubna provozovatele hotelové části a kongresového centra. Pokud to neučiní, nervozita na radnici stoupne. „Důležité je, co bude následovat. Pokud představí provozovatele, projekt bude mít šanci pokročit, v opačném případě začnu být pesimista,“ dodal Martin Puš.