Po sloučení Oblastní hospodářské komory v Jičíně s Regionální hospodářskou komorou severovýchodních Čech v Hradci Králové působí takto vzniklý subjekt pod názvem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Současně došlo k dohodě o zajištění činnosti jednatelství krajské komory v Jičíně, které poskytuje svoje služby v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin v Havlíčkově ulici 177 v Jičíně, v sídle Akademie J.A.Komenského a bývalé Oblastní hospodářské komory.

Odlišné je postavení profesních komor u nás a v tradičních zemích západního světa, kde je pro podnikatele členství povinné. Takové komory jsou potom silné v jednání se státem, ve zřizování svých škol, v hájení zájmů svých členů.

Členství

U nás, kde není povinnost být členem, se stát stará například o učňovské školství, různé rejstříky, a to není optimální. „Na západě, když se nějaký podnikatel zachová jako lump, tak se komora postará o jeho vyloučení, a on sám má dost velké problémy, jak svůj prohřešek odčinit. U nás se prakticky nic neděje,“ uvedl Čestmír Jung.

V Jičíně byla hospodářská komora založena v roce 1994 a jejím prvním předsedou byl Václav Fof. „Na ustavující schůzi bylo tehdy 46 podnikatelů,“ uvedl dnešní vedoucí jednatelství PhDr. Čestmír Jung.
Dnes má komora 23 členů z 12 až 13 tisíc fyzických a šesti až sedmi stovek právnických osob, které podnikají. „Komora, to je především solidní infosystém. Takový podnikatel, který například těží pískovec, o uplatnění svého sortimentu buď ví sám, nebo mu pomůže náš infosystém, případně tým odborníků. Tyto služby jsou poskytovány zdarma,“ uvedl doktor Jung.

Roční poplatek za členství v komoře je pro fyzické osoby 500 a pro právnické 5 tisíc korun ročně.
V kanceláři komory v Havlíčkově ulici dovedou nejen pomoci, ale je zde i množství tiskovin, které usnadní orientaci ve složitém podnikatelském světě.