Městu se nelíbí nárůst heren, nových videoloterijních terminálů, je jedním ze zakládajících členů Sdružení měst a obcí proti hazardu, jehož předsedou se stal jičínský místostarosta Ladislav Brykner.


Město Jičín stojí v čele Sdružení proti hazardu, v posledních týdnech heren přibývá, myslíte si, že se tento boom podaří zastavit?

Tento trend se musí podařit zastavit, jinak tady budeme mít samé herny. Podnikání v této oblasti je velmi lukrativní, podnikatelé neplatí daně, pouze odvádějí část výtěžku na veřejně prospěšné účely a hradí správní poplatky a poplatky spojené se státním dozorem. Pokud stát nějakým způsobem neupraví podmínky, bude to znamenat problém.


Má sdružení na kontě už nějaký konkrétní úspěch?
Velkým úspěchem je, že se o tomto problému začalo ve společnosti mluvit, že si ho lidé začínají uvědomovat, a to je první krok k nápravě. Oslovili jsme zhruba padesát obcí, které mají upraveno vyhláškou provozování výherních hracích přístrojů, a upozornili je na jejich další pravomoci a na fakt, že ministerstvo financí porušuje zákon o loteriích. Zveřejnili jsme návod, jak mají postupovat, aby se ministerstvu financí mohly bránit. Ministerstvo si také uvědomilo, že porušovalo zákon, a proto nám slíbilo, že tam, kde máme zakázány výherní hrací přístroje, nebude nový typ hazardu - videoloterijní terminály povolovat.


Jaká je odezva u dalších měst?
Měsíc existence sdružení je krátká doba, zastupitelstva se mnohdy scházejí jen čtyřikrát do roka. Máme dopis z Blatné, jehož zastupitelstvo 11. června schválilo přistoupení ke smlouvě. Očekáváme, že obcí postupně přibude.


Jaké jsou krátkodobé cíle v horizontu jednoho roku a jaké jsou před vámi dlouhodobé úkoly?
V první řadě je naším cílem změnit zákon o loteriích, aby obce měly jednoznačně dané kompetence pro povolování veškerého druhu hazardu a mohly jej regulovat na svém území. Zatím se to totiž týká pouze výherních hracích přístrojů. Z dlouhodobých cílů bychom chtěli nechat vypracovat sociologickou studii o dopadu patologického hráčství na společnost. Domníváme se, že gamblerství postihuje milion lidí v České republice, vnímáme to jako obrovský problém srovnatelný s alkoholismem. Je potřeba tento jev medializovat, aby si obce uvědomily své kompetence, dokázaly se bránit ministerstvu, společně vypracovaly jednotlivé kroky a nabídly pomoc i ostatním obcím , které nemají upraveny místní záležitosti veřejného pořádku vyhláškou. Některá města ani nevědí, že hazard regulovat mohou.


Jaký má město z heren finanční profit a jak jej využívá?
Je povoleno 99 výherních hracích přístrojů, město získá ročně pět milionů korun, využívá je v souladu se zákonem na veřejně prospěšné účely. Ve srovnání s částkami, které město vynakládá na sport, jde o zanedbatelnou sumu. Tím, že jsme provoz automatů zakázali v centru, což je nejatraktivnější oblast, jsme se už části peněz vzdali.


Jaký by byl podle vás ideální stav, například město úplně „vyčištěné“ od heren? Budou mít města možnost o tom v budoucnu rozhodovat?
Celý civilizovaný svět, kromě České republiky, má tuto oblast přísně regulovánu státem, ten by měl omezit počet heren a zajišťovat dozor. Nejsem příznivcem absolutních zákazů, které by nic nevyřešily, hrálo by se dál, ale už ne pod veřejnou kontrolou. Nebránil bych se modelu, který funguje v USA, kde je jedno místo, kam si lidé jezdí zahrát.


Vsadil byste si jako předseda sdružení „sportku“ nebo na výsledek sportovního zápasu?
Jsem osoba starší 18 let, takže vsadit bych si mohl, ale neláká mě to. Někoho to baví, nachází v tom smysl, uspokojení, ale radši sám sportuju nebo se na zápas podívám v televizi.

Snímky heren v centru Jičína můžete zhlédnout v přiložené fotogalerii.