„Pokojný život školy byl rázem pryč a všichni kantoři se viditelně neklidní začali připravovat na budoucí revizi. Velkou nervozitu rovněž zvedala opakovaná ztráta třídní knihy sexty. Naštěstí třídní profesorka Olga Stará stihla dát vše včas do pořádku a ředitel Miloš Chlumský se nemusel ničeho obávat,“ uvedl jeden ze studentů, který si nepřál být jmenován.


Samotná inspekce probíhala klidně a do průběhu vyučování téměř nezasahovala. Celkem byli ve škole přítomni čtyři inspektoři, z čehož dva se zabývali úřednickými záležitostmi a druzí dva kontrolovali výuku. Výsledné stanovisko se zatím ještě neví a vedení školy se jej se vší pravděpodobností dozví následující týden. O výsledku budeme co nejdříve informovat.