V Hořicích byla čekací doba 5 – 10 minut, stejně tak v Nové Pace, kde více lidé chodili už minulý týden. Průběžně nápor zvládali také v Jičíně; zde se sice nárazově utvořila fronta i z více než deseti lidí, avšak čekací doba zpravidla nepřesáhla čtvrthodinu. Otevřeno zde bylo i v sobotu, avšak v pokladně bylo přijato v tento den pouze devět plateb.