O víkendu odjela poslední z pěti delegací, které v rámci programu pojmenovaném po Janu Ámosu Komenském „Comenius“ zaměřeném na mateřské, základní a střední školy pobývaly pět dní na II. základní škole.

Samozřejmou součástí programu jsou návštěvy partnerských škol. Již v roce 2002 byla Základní škole Jičín, Husova schválena první žádost. „Letos bylo z 207 nových žádostí schváleno pouhých osmapadesát. Jsme velmi rádi, že naše byla mezi těmi úspěšnými,“ uvedl učitel Petr Hamáček. Dva školní roky budou poznamenány projektem Bývalí nepřátelé, současní kamarádi. Kromě toho, že každá škola představí krátce svou vlast a šest významných osobností, bude se snažit podívat na konflikty svých zemí v historii očima bývalých nepřátel.

Dánové, Francouzi, Norové, Řekové a Španělé měli možnost představit svým novým kamarádům své rodné země. Někde se více mluvilo, někde dostalo prim video.

„Ten program je jistě výtečný, ale já zaregistrovala, že vzniklo mnoho nových přátelství, že díky angličtině se děti dozvěděly o naší zemí více než z různých oficiálních zdrojů. Rodiče na svůj vrub uspořádali pro u nich ubytované děti a kantory výlety, návštěvy zajímavých míst, našli prostor pro neformální popovídání. Dokonce vznikaly dětské lásky, a tenhle lidský aspekt pobytu zahraničních hostů je neméně důležitý než onen například vzdělávací,“ uvedla učitelka Vlasta Hylmarová.
Pedagogové měli dostatek prostoru si vyměnit zkušenosti s běžným režimem na školách, kreditem jejich povolání ve společnosti a s tím souvisejícím oceněním.

Asi je zbytečné připomenout, jak dopadli naši. Země Komenského si jich moc necení.

Hosty cesta ani náklady na vlastní program nic nestály a pobyt v rodinách je reciproční.