Cíle sdružení

Sdružení je dobrovolnou humanitární organizací sdružující rodiče, zdravotníky a ostatní, kteří chtějí zlepšit péči o dětské a mladistvé diabetiky. Cílem je rozvíjet vzájemnou spolupráci, prosazovat zkvalitňování zdravotní, sociální a ekonomické péče s využitím nejnovějších celosvětových poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupech u diabetu I. typu.


Pro rodiče diabetických dětí pak hraje velkou roli prolomení izolace, v níž se mnohdy ocitají po sdělení diagnózy. Záštitu nad Sdružením diabetických dětí při Oblastní nemocnici Jičín převzala MUDr. Jitka Helclová, iniciátorem vzniku klubu je Miloslav Pačesný. Toho také rodiče, kteří se poprvé sešli v zasedací místnosti městského úřadu, zvolili do svého čela.


„Setkání lidí, kteří jsou stejně naladěni a potýkají se se stejnými problémy, je pro nás velmi důležité. Dalším přínosem pak bude užší kontakt s výrobci zdravotnických potřeb a pomůcek. Rodiče získají snažší přístup k informacím o novinkách, lépe se v nabídce zorientují a vědí, na koho se mohou obrátit,“ uvádí Miloslav Pačesný.
Kromě setkávání a možné vým

ěny zkušeností a rad je největší akcí diaklubů organizování speciálních diatáborů pro děti s tímto onemocněním. Příspěvek na ně mohou čerpat právě po založení klubu. První by se mohl konat dva prázdninové týdny v krásném prostředí Českého ráje, v nedalekém penzionu na Blatech.

Speciální tábor

Tábor se od klasického letního dětského pobytu liší rozsahem lékařské péče a způsobem stravování, který je přizpůsoben potřebám malých diabetiků. Odborný lékařský dohled je zajištěn 24 hodin denně, pravidla stanovuje ministerstvo zdravotnictví. Pro děti je to jedinečná příležitost navázat nové kontakty, zažít zábavu, dobrodružství a pocit vítězství, o které je mnohdy připravila právě jejich nemoc.


Popřát úspěch přišel nově vznikajícímu sdružení i starosta Martin Puš. „Setkávání skupin lidí, kteří si mají co říci, řeší stejné problémy, pomáhají si, vyměňují si zkušenosti, je vždy prospěšné, zvláště když vše dělají pro své děti. Chtěl bych sdružení popřát, aby nejen dobře začalo, ale aby se scházelo co nejvíce aktivních členů – rodičů, kteří do sdružení přinesou řadu pozitiv, a věřím, že město Jičín nebude jen pasívním partnerem,“ doplnil starosta.

 

Stanovy sdružení: