„Pro žáky 7., 8. a 9. ročníku jsme také připravili tři exkurze okolím Jičína. Možná máte ve svých rodinných albech nějaké fotografie, které dokumentují, jak místa, která chceme žákům představit, dříve vypadala. Chtěl bych vás touto cestou poprosit, zda byste nám tyto fotografie zapůjčili. Pořídili bychom si jejich kopie a zase vám je v pořádku vrátili. Staly by se součástí naší venkovní expozice v areálu ekologické výchovy Čtyřlístek a pracovních listů, které žáci používají při exkurzích,“ uvedl učitel a iniciátor ekologických aktivit František Kynčl.

„Přes komplexní charakter tras je možné každé exkurzi dát určité zaměření. První z nich by se dala nazvat Cesta za vodou, další Cesta Valdštejnovou krajinou a poslední Cesta za vyvřelinami,“ uvedl pan učitel.

Seznam sháněných fotografií:

* Původní místo školy - Jarošův a Jezuitský dvůr, Krajský soud, Motyčkův stat.
* Studny - jezuitský dvůr + Motyčkův statek
* Rybník Kníže - původní vzhled a rozsah, úpravy
* Vodárenská věž pana Hebera - původní
* Náhon do rybníka
* Stavidlo a jez na Cidlině - Žabínek
* Bílý mlýn
* Prostřední mlýn
* Uvažovaná výstavba vodní nádrže na Cidlině
* Želvák
* Žabínek
* Čeřovka - původní vzhled lesoparku
* Milohlídka
* Přírodní divadlo - bývalý lom
* Vodojem na Čeřovce
* Čeřov – jezuité, hostinec
* Šibeňák – vrch, rasovna
* Rybník Šibeňák - vznik a úpravy
* Rybník Sv. Václav - zánik
* Rybník Hádek - vznik a úpravy
* Dokumenty z historie židovství v Jičíně - hřbitov, synagoga
* Valdická obora
* Libosad
* Lodžie
* Čestný dvůr
* Kartouza
* arch. Čeněk Musil – stavby v Jičíně
* Mazánkovy školky
* Dřevěná zvonice na Zebíně
* Nový vodojem na Zebíně
* Skládka na Zebíně - bývalý vzhled, rekultivace
* Uvažovaná spalovna odpadů u Zebína
* Sídliště U Stadionu – původní vzhled místa
* Nádrž ve Valdické oboře