Po dvouměsíční rekonstrukci byla v sobotu přeříznutím starého trámu a dalším programem otevřena pro návštěvníky věž s novým vyhlídkovým ochozem. Ten byl v havarijním stavu a bylo nutné je vyměnit. Náklady na investici nakonec překročily rozpočet a vyšplhaly se na 2,2 miliony korun.